Ang mga manggagawa sa kainan sa unibersidad ng D.C. ay nagtutulak sa mga kumpanya, paaralan para sa tulong pinansyal, na may kaunting tagumpay

Ang mga manggagawa sa kainan sa unibersidad ng D.C. ay nagtutulak sa mga kumpanya, paaralan para sa tulong pinansyal, na may kaunting tagumpay

Para kay Kevin Hollins, isang catering driver sa Howard University, mayroong isang nakakagulat na pagsara ng paaralan para sa coronavirus: 'Nakagawa talaga ako ng green thumb.'

Ngunit ang mga berdeng paminta, kamatis at halamang gamot na tumutubo sa labas ng kanyang tahanan sa Southeast Washington ay hindi gaanong katibayan ng isang bagong libangan at higit na paraan ng kaligtasan. Si Hollins ay walang trabaho mula noong nagsara si Howard noong Marso.

'Anumang bagay na maaari kong gawin upang maiwasan ang paggastos ng pera,' sabi ni Hollins, isang ama ng tatlo.

Nagtatrabaho si Hollins sa Sodexo, na may kontrata para magbigay ng mga cook, caterer at iba pang culinary staff kay Howard at sa 700 iba pang mga kolehiyo at unibersidad. Matapos isara ang campus, inalis ng Sodexo si Hollins at higit sa 100 iba pang mga manggagawa, na iniwan silang walang bayad o benepisyo.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Aasa si Hollins sa tulong sa kawalan ng trabaho upang matugunan, aniya, at walang pangangalagang pangkalusugan sa ngayon. Kasabay ng pagkain sa labas ng kanyang hardin, pinag-iisipan niyang kanselahin ang serbisyo ng kanyang cellphone para manatiling nakalutang.

'Walang garantiya kung kailan ako babalik sa trabaho,' sabi niya. 'Ito ay isang tunay na takot ngayon.'

Sinabi ng Sodexo at iba pang mga kontratista na magpapatuloy sila sa pag-aalok ng mga benepisyo sa Hunyo. Hanggang sa panahong iyon, umaasa ang mga manggagawa sa isang emergency na reserbang pangkalusugan na pinondohan ng mga manggagawa at employer. Ngunit tinatantya ng kanilang unyon na sa Hunyo, ang reserbang pondo ay bababa sa mas mababa sa 50 porsyento ng kung ano ito noong nagsara ang paaralan, na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa pagpapanatili ng pondo sa harap ng mga emerhensiya sa hinaharap - lalo na kung ang nobelang coronavirus ay muling bumangon sa taglagas.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

'Iyan ay hindi sapat sa isang krisis sa kalusugan,' sabi ni Damiana Dendy, analyst ng pananaliksik para sa Unite Here, ang unyon na kumakatawan sa mga manggagawa sa serbisyo sa kainan sa Howard at iba pang mga paaralan sa buong rehiyon. 'Ngayon, higit kailanman, kritikal na mapanatili ng mga manggagawa ang kanilang segurong pangkalusugan.'

Pinipilit ng unyon ang mga vendor na magbigay man lang ng mga benepisyong pangkalusugan ngayon. Kung hindi ito gagawin ng mga nagtitinda, umaasa ang mga manggagawa na lalakas ang mga unibersidad. Ngunit sa ngayon, sabi ng mga manggagawa, ang kanilang mga panawagan para sa tulong ay higit na hindi pinapansin.

Ipinagtanggol ng isang tagapagsalita ng Aramark, na kumakatawan sa mga manggagawa sa Catholic University, ang pondong pangkalusugan, na nagsasabing 'nagkasundo ang unyon at mga employer na pangasiwaan ito sa ganitong paraan' habang ang mga employer ay nawawalan ng kita dahil sa mga pagsasara ng campus.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sa Howard, sinubukan ng Sodexo na hawakan ang pinakamaraming empleyado hangga't maaari sa pamamagitan ng pansamantalang muling pagtatalaga ng ilang manggagawa sa ospital ni Howard, sabi ni Dasha Ross-Smith, isang tagapagsalita ng kumpanya. Pinahintulutan din ang mga manggagawa na gumamit ng bayad na oras ng bakasyon na kanilang naipon o maiipon sa katapusan ng taon.

Ang Bon Appétit Management Co. ay nagbibigay ng 120 manggagawa na naglilingkod sa mga mag-aaral sa Gallaudet University. Inilagay nito ang karamihan sa mga empleyado nito sa walang bayad na bakasyon, sabi ni Bonnie Powell, isang tagapagsalita ng kumpanya. Huminto din ang kumpanya sa pagbabayad para sa health coverage ng mga manggagawa ngunit magpapatuloy sa Hunyo.

Ang Trinity Washington University ay nagbibigay pa rin ng mga serbisyo sa kainan sa mga mag-aaral na nangangailangan ng mga ito, ngunit ang mga kawani ng pagkain ay nagsisilbi lamang ng halos 10 porsiyento ng mga mag-aaral na karaniwan nilang ginagawa, sabi ni Maureen Metz, executive vice president ng dining contractor ng paaralang iyon, Metz Culinary Management.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

'Dahil sa kakulangan ng trabahong ito, sa kasamaang-palad ay kinakailangan na pansamantalang tanggalin ang isang bahagi ng workforce, ngunit sabik kaming umaasa sa isang oras kung kailan maaari naming ipagpatuloy ang buong operasyon,' sabi ni Metz.

Sa pagbabawas ng mga gastos ng mga kontratista, ang unyon ay bumaling sa mga unibersidad, umaasa na sila ay makikialam at magbibigay ng mga benepisyo o pagbabayad sa mga manggagawang nagpapakain sa kanilang mga estudyante. Georgetown University, na ang endowment ay tinatantya sa $1.8 bilyon , ay nag-alok ng suweldo at benepisyo sa mga manggagawang kontraktwal, sabi ni Dendy ng unyon. Ang American University ay nagbabayad para sa mga benepisyo sa kalusugan ng mga manggagawa sa kainan para sa natitirang bahagi ng semestre, si Sylvia Mathews Burwell, ang presidente sa American, ay sumulat sa isang mensahe sa campus.

Gusto ng Unite Here na gawin din ito ni Howard, Catholic, Trinity Washington at Gallaudet. Ngunit sa mga unibersidad sa lahat ng uri at laki na nagdudugo ng pera at nag-aalala tungkol sa pag-enroll sa taglagas, ang mga paaralan sa ngayon ay hindi nag-aalok ng maraming tulong.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sinabi ng mga opisyal ng Howard na patuloy silang makikipagtulungan sa kanilang mga vendor upang pamahalaan ang krisis ngunit hindi nagbahagi ng mga plano upang magbigay ng mga benepisyo o pagbabayad. Sinabi ng isang tagapagsalita ng Gallaudet na ginagawa ng unibersidad ang makakaya nito para sa sarili nitong mga empleyado at umaasa na gagawin din iyon ng Bon Appétit.

Sinabi ni Karna Lozoya, isang tagapagsalita ng Catholic University, na ang pag-refund ng mga plano sa pagkain ng estudyante ay naghigpit sa badyet ng mga serbisyo sa kainan ng paaralan.

'Pagdating sa serbisyo ng pagkain sa aming mga kampus, binabayaran namin iyon sa pamamagitan ng pera na ibinibigay sa amin ng aming mga mag-aaral para sa kanilang mga plano sa pagkain,' sabi ni Lozoya. 'Mayroong problema sa logistik ng pagpopondo sa lugar ng serbisyo ng pagkain nang walang kita na nanggagaling para doon. Sa tingin ko iyan ang crunch na nararanasan ng maraming unibersidad.'

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Inaasahan ng mga manggagawa na ang pederal na bailout ay maaaring tumulo sa kanila, sabi ni Hollins. Ang mga kolehiyo at unibersidad sa buong bansa ay umaasa ng $14 bilyon sa pederal na stimulus funding. Ang Catholic, Trinity Washington, Howard at Gallaudet ay nakatakdang makatanggap ng pinagsamang $14.7 milyon, higit sa $7.3 milyon na kung saan ay magagamit na para sa mga emerhensiya ng estudyante.

Ngunit ang natitirang pera ay malamang na gagamitin upang matulungan ang mga paaralan na mabawi ang perang nawala sa kanila. Sa American University, ang nobelang coronavirus ay nag-trigger ng $27 milyon sa pagtaas ng mga gastos at nawalan ng kita, halos limang beses na higit pa kaysa sa kung ano ang ibibigay ng pederal na pamahalaan sa paaralan bilang kaluwagan, sabi ni Burwell.

Nang walang nakitang kaginhawahan, sinabi ni Hollins, na nagtrabaho sa Howard nang halos isang dekada, na nararamdaman niyang inabandona siya.

“We set up this nice events. Nagdedeliver kami sa lahat ng tao sa campus,” he said. 'Hindi dapat asahan na malugi tayo at maupo lang at mabuhay sa kawalan ng trabaho.'