Mga ikawalong baitang na kumukuha ng mga klase ng wika sa Advanced Placement? S .

Noong nakaraang taon, ang mga estudyante ng Falls Church na sina Bruno Del Moral at Marie Roche ay kumuha ng Advanced Placement Spanish Language and Culture at nakakuha ng mahusay na mga marka sa nakakapagod na apat na oras na huling pagsusulit. Iyan ay hindi pangkaraniwan maliban na sila ay nasa ikawalong baitang - ang tanging mga mag-aaral sa middle school sa Virginia na kumuha ng pagsusulit sa antas ng kolehiyo na isinulat at namarkahan ng mga eksperto sa labas.

Marami pang katulad na mga mag-aaral sa ibang mga estado, isang bagay na hindi ko alam hanggang sa kamakailan kong siniyasat ang isang 2017 na listahan ng mga mataas na paaralan ng AP sa Florida. Sa huling dalawang pahina, nakita ko ito: Ponce de Leon Middle School 21 AP na pagsusulit, Herbert A. Ammons Middle School 22 AP na pagsusulit, Okeeheelee Middle School 14 AP na pagsusulit.

Idouble check ko ang maliit na print. Mayroong siyam na ganoong paaralan, karamihan sa Miami, kung saan ang mga 14 na taong gulang ay hindi lamang kumukuha ng mga pagsusulit ngunit sa halos lahat ng kaso ay pumasa sa kanila. Sinabi ng College Board na ang mga estudyante sa U.S. na wala pa sa ika-siyam na baitang ay kumuha ng 7,437 AP na pagsusulit sa Spanish, French, Chinese, German, Italian at Japanese sa pababang pagkakasunod-sunod ng dalas. Sa taong ito ay magkakaroon pa.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Ang acceleration ay isang load term sa American education. Gustung-gusto ito ng mga magulang ng mga anak na may likas na matalino, ngunit nahihirapan ang ilang mga tagapagturo. Nahihirapan silang ayusin ang mga bata na tumalon sa unahan. Kung minsan ay sinisisi nila ang mga magulang sa labis na pagtulak.

Ang ideya ay nagiging mas kontrobersyal kapag halos lahat ng middle schooler ay kumukuha ng AP Spanish (5,292 na pagsusulit noong nakaraang taon) sa 16 na estado at ang Distrito ay lumaki sa wikang iyon. Ang isang kuwento ng Fox News noong 2009 ay nag-quote sa isang guro na wala sa programa na nagsasabing, 'Isang bata na matatas sa Espanyol na kumukuha ng AP class: Talaga, ito ay uri ng kalabisan.'

Gayunpaman, mahal ng mga kolehiyo ang mga hindi Hispanic na aplikante na mahusay sa AP Spanish, kahit na ang kanilang mga kasanayan ay hindi mas mahusay kaysa sa mga Hispanic middle schoolers na sinasabi ng mga kritiko na nag-aaksaya ng oras at pera sa kurso. Parang sinasabi na hindi dapat kumuha ng AP Physics ang mga anak ng scientist dahil nakukuha nila lahat iyon sa bahay. Ang katatasan sa ibang wika ay dapat tingnan bilang isang regalo, hindi isang diskwalipikasyon.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Hindi hahayaan ng College Board ang mga middle school na maglagay ng AP na label sa anumang kurso sa antas ng kolehiyo maliban sa mga nagtuturo ng mga banyagang wika. 'Ang mga kursong ito ay tumutuon sa linguistic proficiency at cultural competency, kaya sa mga bihirang sitwasyon ang mga kursong ito ay maaaring matagumpay na maiaalok nang mas maaga kaysa sa ika-siyam na baitang sa mga mag-aaral na marunong nang magsalita, magbasa at magsulat ng wika nang may katatasan,' sabi ng isang gabay sa College Board.

Nagtatrabaho sina Tim at Lynn Roche para sa Departamento ng Estado at walang nakitang mali sa kanilang anak na si Marie na nag-AP Spanish sa ikawalong baitang. Ipinanganak siya sa Peru, natutong makipag-usap sa Mexico at pumasok sa ikatlo hanggang ikaanim na baitang sa Cuba. Siya ay sumubok sa ikalimang taon na antas ng Espanyol nang dumating siya sa Falls Church para sa ikapitong baitang, ngunit sinabihan siya na hindi pa siya handa para sa isang kursong AP at 'mauubusan ng mga kursong Espanyol na kukunin bago makatapos ng high school,' sabi ng kanyang ama.

Nakompromiso ang paaralan sa ikatlong taong Espanyol sa ikapitong baitang. Sa susunod na taon, tinanggap ng guro ng AP Spanish na si Kirsten Albert sina Marie at Bruno sa kanyang klase ng 10th-graders sa George Mason High School ng lungsod. Si Albert ay may limang middle-schoolers ngayong taon.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Nagdaragdag sila ng katatawanan, pagpapatawa at maraming enerhiya sa aming mga talakayan at trabaho,' sabi niya.

Sinabi ni Marie na ang AP Spanish ay isang 'paraan upang mapanatili ang aking mga kasanayan sa Espanyol at mapabuti ang mga ito.' Sumang-ayon ang kanyang pamilya, bagama't nagbiro ang isang tiyuhin 'ito ay isang magandang plano hanggang sa hilingin ng ilang nakatatanda si Marie sa prom.'

Ang mga magulang ni Bruno ay ipinanganak sa Mexico, at ang kanyang ama ay isang Mexican diplomat. Hinangaan daw siya ng kanyang mga kaibigan sa tinahak nilang mahirap na kurso. Sa ika-11 baitang, lilipat sina Bruno at Marie sa mga kursong International Baccalaureate Spanish, na may mga mapaghamong pagkakaiba mula sa AP.

Sinabi ng College Board na pinangunahan ng Distrito ang lahat maliban sa tatlong estado noong nakaraang taon na may 30 AP Spanish na pagsusulit para sa mga middle schooler, kabilang ang ilan sa Columbia Heights Educational Center, isang nangungunang AP pampublikong paaralan. Kinumpirma ng mga tagapagturo sa buong bansa ang mataas na kalidad ng mga kurso at pagsusulit na iyon. Malapit nang ipakita ng matatalinong guro kung gaano karaming mga middle schooler kaysa sa inaasahan ang handa para sa kanila.