Mangangailangan ang Fairfax County Public Schools ng bakuna laban sa coronavirus para sa mga high school student-athlete

Mangangailangan ang Fairfax County Public Schools ng bakuna laban sa coronavirus para sa mga high school student-athlete

Ang mga Pampublikong Paaralan ng Fairfax County ay mangangailangan sa mga mag-aaral na naglalaro ng winter at spring high school sports ngayong akademikong taon na makakuha ng bakuna laban sa coronavirus, inihayag ng mga opisyal noong Lunes - na minarkahan ang isa sa mga unang tulad na ipinag-uutos ng bakuna ng mag-aaral sa buong bansa.

Ang panuntunan ay magkakabisa sa Nobyembre 8, ang mga opisyal ng paaralan ay sumulat sa isang mensahe sa mga punong-guro noong Lunes. Simula sa petsang iyon, sinumang mag-aaral na gustong lumahok sa isang winter o spring sport ng Virginia High School League sa panahon ng akademikong taon ng 2021-2022 ay dapat magbigay ng patunay ng pagbabakuna.

Ang mga mag-aaral na sumali sa anumang iba pang aktibidad na nangangailangan ng pisikal - isang kategorya na kinabibilangan ng step team at dance team, pati na rin ang mga out-of-season na pag-eehersisyo at mga kasanayan - ay kailangan ding magbigay ng patunay ng pagbabakuna, sinabi ng mga opisyal ng Fairfax.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sa isang news release , tinawag ni Superintendente Scott Brabrand ang pagbabakuna sa mga mag-aaral na isang mahalagang hakbang upang matiyak na ang mga bata ay maaaring matuto nang personal nang walang abala sa taong ito.

'Ang karamihan ng mga paghinto sa pagtuturo para sa aming mga mag-aaral sa high school ay nagmumula bilang resulta ng pagkakalantad sa panahon ng mga aktibidad sa atletiko,' sabi ni Brabrand sa isang pahayag. 'Ang mga pag-pause na ito ay nakakaapekto sa pakikilahok sa mga aktibidad at personal na pag-aaral habang ang Fairfax County Health Department ay nag-iimbestiga at tinutukoy ang malapit na pakikipag-ugnayan at mga susunod na hakbang.'

Ano ang dapat malaman tungkol sa mga maskara sa paaralan, mga bakuna ng kawani at mga kuwarentenas sa lugar ng D.C

Ang mandato ng bakuna ay makakaapekto sa mga estudyanteng kalahok sa basketball, gymnastics, cheerleading, indoor at outdoor track and field, swim and dive, wrestling, rifle, baseball, lacrosse, soccer, softball, tennis at crew, ayon kay Fairfax spokeswoman Julie Moult.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang mga mag-aaral na atleta na lumalahok sa mga sports sa taglagas ay hindi haharap sa isang kinakailangan sa bakuna, sabi ni Moult, at hindi rin sila hihilingin na makisali sa pagsusuri sa coronavirus.

Noong huling bahagi ng Agosto, ayon sa mga opisyal ng Fairfax, humigit-kumulang 75 porsiyento ng lahat ng 16- hanggang 18 taong gulang sa county ay ganap na nabakunahan, at humigit-kumulang 85 porsiyento ang nakatanggap ng hindi bababa sa isang dosis ng bakuna.

Muling binuksan ang Fairfax para sa harapang pagtuturo para sa karamihan ng humigit-kumulang 180,000 estudyante nito noong nakaraang linggo. Mula noong unang araw ng paaralan, Agosto 23, ang sistema ng paaralan ay nag-ulat ng hindi bababa sa 116 na mga kaso ng coronavirus ng mga mag-aaral at 19 na nakumpirma na mga kaso sa mga miyembro ng kawani, ayon sa isang Website ng pagsubaybay sa Fairfax .

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang isang tagapagsalita ay hindi agad sumagot sa isang tanong noong Lunes na nagtatanong kung ilang mga mag-aaral at kawani ng Fairfax ang nakapasok sa quarantine.

Sa nakalipas na buwan, karamihan sa mga sistema ng paaralan sa lugar ng Washington — kabilang ang Fairfax — ay nagpatibay ng mga patakaran na nangangailangan ng pagbabakuna o regular na pagsusuri para sa mga empleyado ng paaralan. Ngunit isa lamang ang nagbigay ng mandato ng bakuna para sa mga mag-aaral: Mga Pampublikong Paaralan ng Charles County, na nagtuturo sa humigit-kumulang 27,000 mga mag-aaral sa timog Maryland.

Noong huling bahagi ng Hulyo, inihayag ng distrito na, simula ngayong taglagas, ang lahat ng mga estudyante sa high school na lumalahok sa sports ay dapat magbigay ng patunay ng buong pagbabakuna o magsumite sa lingguhang pagsusuri sa coronavirus.

Kung hindi sumunod ang mga mag-aaral, sila ay 'hindi papayagang lumahok kasama ng koponan, sa pagsasanay o mga laro,' mga opisyal ng Charles County. isinulat sa isang paglabas ng balita .