Feds upang bigyan ang mga dating mag-aaral ng Art Institute ng bagong pagkakataon para sa pagpapatawad sa utang

Feds upang bigyan ang mga dating mag-aaral ng Art Institute ng bagong pagkakataon para sa pagpapatawad sa utang

Ang mga dating estudyante ng isang wala na ngayong chain ng mga art school na nananatiling saddled sa federal loan ay may mas magandang pagkakataon na mabura ang utang na iyon sa ilalim ng isang kaayusang kinumpirma noong Huwebes ng Education Department.

Sumang-ayon ang ahensya na palawakin ang panahon ng pagiging karapat-dapat para sa mga dating mag-aaral ng Art Institute na kanselahin ang kanilang mga utang sa pamamagitan ng closed-school discharge program ng departamento. Karaniwang karapat-dapat ang mga nanghihiram kung sila ay naka-enroll, nasa aprubadong bakasyon o nag-withdraw sa loob ng apat na buwan ng kanilang pagsasara ng kolehiyo. Sa halip na ang karaniwang apat na buwang yugto, ang departamento ay nagpapalawak ng takdang panahon sa halos isang taon para sa mga mag-aaral sa limang lokasyon ng Art Institute.

Hinayaan ng administrasyong Trump ang halos $11 milyon sa tulong ng mag-aaral na mapunta sa mga hindi kinikilalang kolehiyo para sa kita

Ang desisyon ay nagmumula sa isang demanda na dinala noong Oktubre ng mga dating mag-aaral sa Art Institute of Colorado at ng Illinois Institute of Art laban sa departamento at Kalihim ng Edukasyon na si Betsy DeVos. Inaakusahan ng mga nagsasakdal ang ahensya ng pagbibigay ng mga pautang kahit na alam ng mga opisyal ng Departamento ng Edukasyon na ang mga paaralan ay hindi akreditado at, bilang resulta, hindi karapat-dapat na tumanggap ng naturang tulong. Ang mga dating estudyante ay nangatuwiran na hindi sila dapat pilitin na magbayad ng mga pautang na inisyu nang labag sa batas.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Ang pagpapalawak ng window ng pagiging karapat-dapat pabalik sa Enero [2018] ay nangangahulugan ng hustisya para sa mas maraming estudyante,' sabi ni Eric Rothschild, isang abogado sa National Student Legal Defense Network na kumakatawan sa mga mag-aaral, noong Huwebes. 'Ang Illinois Institute of Art at ang Art Institute of Colorado ay nagsisinungaling sa mga mag-aaral mula sa sandaling nawalan sila ng akreditasyon noong Enero 2018, at ang mga mag-aaral ay karapat-dapat sa kaluwagan na nagpapakita ng buong lawak ng panlilinlang na iyon.'

Ang mga dokumentong inilabas noong Oktubre ng House Education Committee ay nagpapakita na ang departamento ay nagbigay ng $10.7 milyon bilang pederal na tulong sa mga mag-aaral sa dalawang lokasyon ng Art Institute of Colorado, ang Art Institute of Michigan at ang Illinois Institute of Art sa Chicago at Schaumburg para sa 2018 spring semester . Wala sa mga kampus na iyon ang ganap na akreditado noong panahong iyon.

Ang Dream Center Education Holdings, na nagmamay-ari ng Art Institutes at Argosy University, ay nagpanatiling madilim sa mga mag-aaral tungkol sa katayuan ng mga paaralan sa kabila ng mga tagubilin upang maikalat ang salita, ayon sa Higher Learning Commission, ang accreditor nito. Ang Higher Learning Commission ay nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa kalidad ng edukasyon sa mga kampus at ibinaba ang kanilang katayuan nang hanggang apat na taon habang sinusuri ang pagkuha ng Dream Center noong 2017 ng Art Institute at Argosy campus.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Ang Higher Learning Commission ay naglabas ng pampublikong abiso noong Enero 2018 at inabisuhan ang mga ahensya ng edukasyon ng estado at ang Departamento ng Edukasyon ng desisyon nito. Gayunpaman, ang pederal na ahensya ay nagpatuloy sa pag-isyu ng mga pautang sa mga mag-aaral ng Art Institute, kahit na ang mga kolehiyo para sa kita ay dapat na ganap na akreditado upang lumahok sa mga programa ng tulong sa pederal na mag-aaral.

Ang na-downgrade na pagtatalaga ng mga for-profit na paaralan bilang mga institusyong 'pre-accredited' ay nagbabawal sa kanila na makatanggap ng tulong ng pederal na mag-aaral, bagama't ang mga hindi pangkalakal na paaralan na may parehong katayuan ay maaaring makatanggap ng tulong. Ayon sa mga liham na nakuha ng komite ng Kamara, ang Departamento ng Edukasyon noong Mayo 2018 ay muling itinalaga ang mga paaralan bilang mga nonprofit na epektibo noong Enero 20, 2018, ang petsa na nawala ang kanilang accreditation. Ibig sabihin maaari silang makatanggap ng tulong ng pederal na mag-aaral.

Sinabi ng tagapagsalita ng Departamento ng Edukasyon na si Angela Morabito noong Huwebes na pinaninindigan ng ahensya na nanatiling akreditado ang mga paaralan sa pamamagitan ng pagbabago sa pagmamay-ari.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

“Dahil lumalabas [ang Higher Learning Commission] na lumabag sa sarili nitong mga patakaran at sa ating mga regulasyon, at sinaktan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga paaralang ito ay hindi akreditado, ginamit ng Kalihim ang kanyang paghuhusga upang palawigin ang lookback period,” sabi ni Morabito.

Sinabi ng komisyon na ang katayuan ng akreditasyon na inilapat sa mga paaralan ng Dream Center ay nasa lugar mula noong 2009.

Kinansela ng DeVos ang halos $11 milyon sa mga pautang sa mag-aaral na ipinadala ng Departamento ng Edukasyon sa mga hindi kinikilalang kolehiyo para sa kita

Ilang linggo matapos ang mga paghahayag mula sa komite ng Kamara, sinabi ni DeVos na ang departamento ay magbibigay ng kaluwagan sa utang sa 1,500 mag-aaral na kumuha ng pautang para makadalo sa mga kampus ng Art Institute sa pagitan ng Enero 20, 2018, at Disyembre 14, 2018. Pinalawak din ng kalihim ang window para sa closed-school discharge sa anim na buwan para sa mga mag-aaral sa 24 na iba pang mga paaralan ng Dream Center — kabilang ang mga lokasyon ng Argosy — na nagsara. Wala pang 300 estudyante ang nakinabang sa extension.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Tinatantya ng Departamento ng Edukasyon na ang desisyon sa linggong ito na palawakin ang pagiging karapat-dapat ay maaaring makatulong sa higit sa 790 mga mag-aaral.

Hinugot ng administrasyong Trump ang tulong ng pederal na mag-aaral mula sa Argosy University. Ngunit huli na ba ang lahat?

Ang pinakahuling extension ay kulang pa rin sa hiniling ng state attorneys general at liberal na mga mambabatas. Isang bipartisan na grupo ng mga abogado heneral mula sa 25 na estado at sa Distrito ngayong linggo hinimok ni DeVos upang kanselahin ang mga pederal na pautang ng lahat ng mag-aaral na nag-aral sa mga paaralan ng Dream Center na nagsara noong 2018 at 2019.

Ang mga abogado ay gumawa ng argumento na katulad ng kung ano ang isulong ng mga Demokratiko sa kongreso noong Marso nang hilingin nila sa DeVos na palawigin ang timeline hanggang Oktubre 2017, nang aprubahan ng departamento ang pagkuha ng Dream Center ng mga paaralan. Ang mga mambabatas ay naninindigan na ang mga mag-aaral ay hindi dapat maging nasa kawit para sa mga pautang na ginawa mula noon dahil ang departamento ay binawi ang pag-apruba nito matapos malaman na ang Dream Center ay ginamit nang mali ang milyun-milyong dolyar sa tulong ng pederal na mag-aaral upang mabayaran ang mga gastos sa pagpapatakbo.