Pinipigilan ng Florida ang mga pondo mula sa dalawang distrito ng paaralan na nangangailangan ng mga maskara - sa kabila ng desisyon ng korte laban sa pagbabawal ng estado sa mga utos

Pinipigilan ng Florida ang mga pondo mula sa dalawang distrito ng paaralan na nangangailangan ng mga maskara - sa kabila ng desisyon ng korte laban sa pagbabawal ng estado sa mga utos

Pinipigilan na ngayon ng mga opisyal ng Florida ang ilang pondo mula sa dalawang county na may mahigpit na utos sa mask ng paaralan - sa kabila ng desisyon ng korte laban sa pagbabawal ng estado sa naturang mga paghihigpit at isang hakbang ng U.S. Education Department na imbestigahan ang mga estado na may mga pagbabawal na ito.

Inihayag ni Education Commissioner Richard Corcoran noong huling bahagi ng Lunes na ipinagkait ng Florida Department of Education ang buwanang suweldo ng mga miyembro ng school board sa mga county ng Alachua at Broward na bumoto na magpataw ng mga mandato ng maskara na nagbibigay lamang ng medikal na exemption mula sa isang doktor. Talagang pinipigilan ng estado ang katumbas sa pagpopondo ng mga suweldo ng mga miyembro.

Sinabi ng mga superintendente ng parehong mga county noong Martes na magpapatuloy sila sa pag-uutos ng mga maskara nang walang pag-opt out ng magulang, at sinabi ng Superintendent ng Alachua County na si Carlee Simon na ang kanyang distrito ay sumali na sa iba upang gumawa ng legal na aksyon laban sa estado.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Naniniwala kami na ito ay isang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang mga distrito ng Florida ay may karapatang kumilos para sa pinakamahusay na interes ng kanilang pinaglilingkuran,' sabi ni Simon sa isang pahayag.

Sina Alachua at Broward ang una sa hindi bababa sa 12 mga distrito ng paaralan na nag-apruba ng mga mandato ng maskara na walang pag-opt out ng magulang sa estado, sa kabila ng mga banta ng parusa ng administrasyon ni Gov. Ron DeSantis (R), na naglabas ng executive order noong Hulyo 30 na nagbabawal sa mga utos ng maskara at sinabing ang mga magulang ay dapat magkaroon ng karapatang magdesisyon kung ang kanilang mga anak ay magsusuot ng maskara sa paaralan.

Mahigit sa kalahati ng mga mag-aaral ng Florida ay naka-enrol na ngayon sa mga paaralang may mga mandato ng maskara, kasama ang lupon ng paaralan sa Brevard County na pinamumunuan ng Republika sa pagboto noong Lunes para sa isang 30-araw na utos. Ang mga opisyal ng Lee County ay nag-anunsyo ng utos ng maskara na walang pag-opt-out din ng magulang, sparking fights sa labas ng punong-tanggapan ng lupon ng paaralan. Kailangang makialam ang mga kinatawan ng Sheriff.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Ang Florida ay isa sa siyam na estado na nagbawal sa mga utos ng maskara kahit na ang mga kaso ng delta variant ng coronavirus ay mabilis na tumataas sa buong bansa. Ang ilang mga paaralan na nagbukas para sa taong pang-akademikong 2021-22 ay pansamantalang nagsara dahil sa mga kaso.

Sinabi ni Leon County Circuit Judge John C. Cooper noong Agosto 27 na sumang-ayon siya sa mga magulang na nagdemanda sa estado, na nagsasabing ang pagbabawal ng gobernador sa mga utos ng maskara ay labag sa konstitusyon at na siya ay maglalabas ng nakasulat na utos sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Cooper na pinapayagan ng batas ng estado ang mga distrito ng paaralan na gumawa ng aksyon na hindi gustong suportahan ng ilang magulang ang kabutihang pampubliko, at na 'hindi nito ipinagbabawal ang mga utos ng maskara.'

Noong Lunes, inihayag ng Departamento ng Edukasyon ng U.S. na nagbukas ito ng mga pagsisiyasat sa karapatang sibil sa mga patakaran ng limang estado na may mga pagbabawal sa mandate ng maskara - Iowa, South Carolina, Utah, Oklahoma at Tennessee. Ang Florida ay hindi isa sa kanila, sinabi ng departamento, dahil ang pagbabawal nito ay hindi ipinapatupad bilang resulta ng isang utos ng hukuman o iba pang aksyon ng estado.

Binuksan ng administrasyong Biden ang mga pagsisiyasat sa karapatang sibil sa mga pagbabawal sa mga mandato ng maskara sa paaralan

Ang Kalihim ng Edukasyon na si Miguel Cardona ay nag-tweet tungkol sa Florida noong Miyerkules ng hapon, na binanggit na ang isang hukom ay 'hinarangan' ang isang pagbabawal sa mga utos ng maskara, at sinabi na ang departamento ay patuloy na susubaybayan ang sitwasyon. Hindi niya direktang tinugunan kung si Florida ay iimbestigahan. Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Florida ay hindi tumugon sa isang query tungkol sa posibleng pederal na aksyon.

Sa kanyang pahayag na nag-aanunsyo ng mga parusa kina Alachua at Broward noong Lunes, sinabi ni Corcoran: 'Lalaban kami upang protektahan ang mga karapatan ng magulang na gumawa ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan para sa kanilang mga anak. Alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanilang mga anak.'

Sinabi ni Simon sa isang pahayag noong Martes:

Labis akong nababagabag sa aksyon ng estado. Ang aming mga miyembro ng Lupon ng Paaralan ay gumawa ng isang matapang na desisyon upang protektahan ang kalusugan at buhay ng mga mag-aaral, kawani at mga tao ng komunidad na ito, at ang korte ay nagpasya na sila ay may legal na karapatang gawin iyon. Karapat-dapat silang papuri, hindi parusa. Nagsimula na kaming makipagtulungan sa aming mga kasamahan sa ibang mga distrito para gumawa ng legal na aksyon. Naniniwala kami na ito ay isang kinakailangang hakbang upang matiyak na ang mga distrito ng Florida ay may karapatang kumilos para sa pinakamahusay na interes ng kanilang pinaglilingkuran.'

Sinabi ng Broward County Interim Superintendent Vickie L. Cartwright sa isang pahayag noong Martes:

Ang Broward County Public Schools (BCPS) at ang Broward County School Board ay naniniwala na kami ay sumusunod. Sa diwa ng pakikipagtulungan, ang Distrito ay patuloy na sumusunod sa parusang ipinataw ng Komisyoner ng Edukasyon ng Florida na si Richard Corcoran tungkol sa araw-araw na pag-uulat ng mga mag-aaral na nahaharap sa kahihinatnan ng hindi pagsusuot ng maskara. Ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral, guro at kawani ay patuloy na ating pangunahing priyoridad. Dahil dito, ang BCPS ay magpapatuloy sa pag-uutos ng mga maskara, alam na ang data ay nagpapakita na nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa ating mga paaralan. Gaya ng naunang sinabi, ang desisyong ito ay susuriin ng Lupon ng Paaralan pagkatapos ng Araw ng Paggawa dahil maaaring magbago ang mga kondisyon at maaaring naaangkop ang pagbabago.

(Pag-update gamit ang tweet ni Cardona)