Ang plano ng spring pandemic ng Harvard ay maaaring doblehin ang bilang ng mga undergraduates sa campus

Ang plano ng spring pandemic ng Harvard ay maaaring doblehin ang bilang ng mga undergraduates sa campus

Plano ng Harvard University na mag-imbita ng humigit-kumulang 3,100 undergraduates sa campus nito sa Massachusetts para sa spring semester, humigit-kumulang doble ang bilang na nanirahan doon ngayong taglagas sa ilalim ng hindi pangkaraniwang mga limitasyon sa kalusugan ng publiko na nauugnay sa pandemya ng coronavirus.

Sa ilalim ng isang planong inilabas noong Martes ng hapon, ang lahat ng nakatatanda ay magkakaroon ng priyoridad para sa pabahay pati na rin ang mga junior na naka-enroll sa taglagas at ilang iba pang grupo na may mga espesyal na pangyayari. Kabilang sa mga ito ang mga mag-aaral na nakatira sa mga time zone apat o higit pang oras na inalis mula sa Eastern time.

Sa taglagas na ito, humigit-kumulang 1,500 estudyante ang nanirahan sa campus sa Cambridge, karamihan ay mga freshmen. Lahat ng undergraduate na kurso ng Harvard ay itinuturo nang malayuan sa buong taon ng pag-aaral.

Isang pahinga sa pagtuturo, kalahating walang laman na mga campus at mga home-testing kit: Mas maraming nangungunang kolehiyo ang nag-aanunsyo ng mga plano sa taglagas

Sa mga ordinaryong panahon, ang Harvard ay maglalagay ng higit sa 6,600 undergraduates. Ngayong taon, nililimitahan ng unibersidad ang density ng pabahay nito, na nagpapahintulot ng hindi hihigit sa isang mag-aaral bawat silid-tulugan, sa pagsisikap na maiwasan ang pagkalat ng nobelang coronavirus. Madalas din nitong sinusubok ang mga nakatira sa campus para makita ang mga posibleng outbreak.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Sinabi ng mga opisyal ng unibersidad na ang pagsubok ay nakakita ng 38 positibong kaso ng virus ngayong semestre sa mga mag-aaral at iba pang nakatira sa campus, mas kaunti kaysa sa kanilang inaasahan.

'Ang isang positibong kaso ay masyadong marami,' ang Pangulo ng Harvard na si Lawrence Bacow at iba pang mga pinuno ay sumulat sa isang mensahe sa komunidad. 'Gayunpaman, kami ay lubos na hinihikayat ng kinalabasan na ito at nagpapasalamat sa mga mag-aaral sa aming komunidad sa campus ngayong taglagas na karapat-dapat ng napakalaking kredito para dito. Nang may pagbabantay at pagpapasiya, tinanggap nila ang mga protocol ng pampublikong kalusugan ng Harvard at inuuna ang kaligtasan ng komunidad.'

Inamin ng tala ni Bacow na maraming mag-aaral, lalo na ang mga nasa ikalawang taon, ang madidismaya. 'Alam namin na ang balitang ito ay magiging partikular na mahirap para sa mga sophomore at kanilang mga pamilya habang kinakaharap nila ang katotohanan ng isang buong taon ng akademiko na malayo sa campus,' ang isinulat ng presidente ng Harvard. Ibinabahagi namin ang kanilang pagkabigo at sabik kaming ibalik ang mga sophomore, at ang aming buong komunidad ng mga mag-aaral, sa lalong madaling panahon.'

Noong nakaraang linggo, inihayag ng Princeton University na iniimbitahan nito ang lahat ng naka-enroll na undergraduates sa campus nito sa New Jersey sa spring term. Ang mga plano sa pabahay ngayong taglagas sa Ivy League at sa ibang lugar ay malawak na nag-iiba habang ang mga paaralan ay nagpapasya kung ilang estudyante ang maaari nilang tanggapin.