Kapag binago ng isang VP pick ang history

Kapag binago ng isang VP pick ang history

Noong '84, isang dating VP ang nakakuha ng Democratic presidential nomination, humarap sa isang Republican incumbent at pinili ang unang babaeng running mate sa kasaysayan ng U.S. Parang pamilyar? Balikan ang kasaysayan sa espesyal na episode na ito, na nagtatampok ng panayam kay Walter Mondale.