Lumipat si Johns Hopkins sa virtual na semestre ng taglagas habang lumalala ang pandemya, hinihimok ang mga mag-aaral na huwag bumalik sa Baltimore

Lumipat si Johns Hopkins sa virtual na semestre ng taglagas habang lumalala ang pandemya, hinihimok ang mga mag-aaral na huwag bumalik sa Baltimore

Ang Johns Hopkins University ay ganap na gaganapin ang semestre ng taglagas nito sa online para sa mga undergraduates, isang pagbaliktad ng mga plano at ang pinakabagong tanda ng kaguluhan na dulot ng pandemya ng coronavirus.

Mahigpit na hinimok ng mga opisyal ng paaralan ang mga estudyante na huwag bumalik sa Baltimore. Kinikilala din nila ang pagbabago ng mga plano - darating ilang linggo bago magpatuloy ang mga klase - ay lilikha ng isang tunay na paghihirap para sa maraming pamilya at nagpahayag ng mga pagsisikap na pagaanin ang pasanin na iyon.

Ang pagbabago ay inihayag sa campus noong Huwebes ng gabi na may 'malalim na pakiramdam ng panghihinayang at matinding pagkabigo' ng presidente ng paaralan, Ronald J. Daniels, at iba pang mga pinuno ng unibersidad.

Ang mga pinuno ng unibersidad ay nag-anunsyo ng undergraduate na matrikula ay may diskwentong 10 porsiyento para sa taglagas na semestre. Ang Opisina ng Tulong Pinansyal ay nagpaplano para sa isang 'malaking pagtaas' sa mga pakete ng tulong ng mag-aaral. Plano din ng unibersidad na magbigay ng emergency aid sa mga mag-aaral na nangangailangan, tulad ng ginawa nito noong tagsibol sa biglaang paglipat sa virtual na pagtuturo.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

'Alam namin na marami sa inyo ang nakakuha na ng pabahay sa labas ng campus para sa taglagas na ito, ngunit hindi namin nais na pigilan ka nito na protektahan ang iyong sariling kalusugan at ng komunidad sa pamamagitan ng pananatili sa bahay,' isinulat ng mga pinuno ng unibersidad.

Ang mga mag-aaral na tumatanggap ng tulong pinansyal na nakabatay sa pangangailangan para sa kanilang pabahay sa labas ng campus at manatili sa bahay ngayong taglagas ay patuloy na makakakuha ng tulong na iyon at iba pang tulong sa mga gastusin sa pamumuhay, inihayag ng paaralan. At ang mga mag-aaral na hindi kwalipikado para sa tulong na nakabatay sa pangangailangan ngunit maaaring magpakita na ang mga gastos na nauugnay sa pananatili sa bahay para sa semestre ay nagdulot ng kahirapan sa pananalapi ay maaaring mag-aplay para sa tulong sa pamamagitan ng paaralan.

Ang unibersidad ay isa sa marami na kapansin-pansing rebisahin ang mga plano para sa taglagas habang nagbabago ang mga kondisyon. Ang Georgetown University, na nagplanong mag-alok ng pinaghalong online at personal na mga klase, ay magsisimula na ngayon sa taon nang malayuan. Sinabi ng Unibersidad ng Virginia noong Martes na magsisimula ito ng mga klase nang malayuan, na inaantala ang mga personal na klase hanggang pagkatapos ng Araw ng Paggawa. Sinabi ng Catholic University sa Northeast Washington na mag-iimbita ito ng mas kaunting mga estudyante pabalik sa campus.

Sinususpinde ng mga pangunahing unibersidad ang karamihan sa pananaliksik sa lab - ngunit hindi sa coronavirus

Sa pagtatapos ng Hunyo, nag-anunsyo si John Hopkins ng mga plano na ipagpatuloy ang ilang mga personal na klase na may limitadong kapasidad sa silid-aralan, bagama't karamihan ay gaganapin pa rin sa virtually o sa hybrid na format na may ilang personal at ilang remote na trabaho.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng ad

Ipinagpatuloy ng unibersidad ang ilang operasyon, sa mababang density, sa mga lab at iba pang mga setting. Ngunit sa pangalawang pag-akyat ng mga kaso ng coronavirus sa rehiyon at sa ibang lugar sa bansa, at sa mas malalaking hamon ng undergraduate na buhay - mga dorm, silid-aralan, at extracurriHculars - nagpasya ang mga opisyal ng paaralan na umatras.

“Sa katapusan ng Hunyo, ang araw-araw na rate ng mga bagong impeksyon sa COVID sa Baltimore ay 10 bawat 100,000; ngayon ito ay 28 bawat 100,000, 'sumulat ang mga pinuno ng unibersidad sa campus. 'Ang impeksiyon ay lalo na ngayong laganap sa mga kabataan.'

At higit sa 30 porsyento ng mga undergraduates ay nakatira sa mga estado na itinalaga bilang covid-19 hot spot, isinulat nila.

'Malinaw na umaasa kami kung mayroon man, ito ay pupunta sa kabilang direksyon,' sabi ni Tom Inglesby, direktor ng Center for Health Security ng Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Manatiling ligtas at may kaalaman sa aming libreng newsletter ng Mga Update sa Coronavirus

Ang mga talakayan tungkol sa mga personal na klase ay kasama hindi lamang ang mga pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani, kundi pati na rin ng mga kapitbahay sa Baltimore, sabi ni Inglesby. Ang paglipat sa lahat-ng-virtual na klase para sa mga undergraduates ay nakakabigo, aniya, ngunit sa pagtatapos ng araw, ito ay napakalaking panganib.

Nangako ang mga opisyal ng unibersidad na mag-alok ng pakikipag-ugnayan mga virtual na silid-aralan at mga online na bersyon ng mga tradisyon ng paaralan, at sinabing 'nakahanda silang tanggapin ang lahat nang ligtas sa Baltimore kapag pinahihintulutan ng mga kondisyon ng pampublikong kalusugan.'