Ang Johns Hopkins University ay nagpapahiwatig ng mga plano na sumulong sa kontrobersyal na pribadong puwersa ng pulisya

Ang Johns Hopkins University ay nagpapahiwatig ng mga plano na sumulong sa kontrobersyal na pribadong puwersa ng pulisya

Ang Johns Hopkins University ay pumili ng isang Massachusetts police commissioner bilang bagong vice president ng pampublikong kaligtasan, sinabi ng mga opisyal noong Martes, isang hakbang na hudyat na ang paaralan ay susulong na may lubos na pinagtatalunang mga plano upang bumuo ng isang pribadong puwersa ng pulisya.

Ang Branville Bard Jr. ay mangangasiwa sa seguridad para sa lahat ng Johns Hopkins University, mga medicine campus nito at iba pang pasilidad sa buong mundo, ayon sa isang pahayag mula sa unibersidad. Siya rin ay 'gagampanan ang isang nangungunang papel sa pagbuo at pagpapatupad ng Johns Hopkins Police Department.'

Ang appointment ni Bard, na magsisimula sa Agosto 30, ay dumating higit sa isang taon pagkatapos sabihin ng unibersidad na ihihinto nito ang pagbuo ng isang puwersa ng pulisya nang hindi bababa sa dalawang taon, kasunod ng mga protesta sa buong bansa sa pagpatay kay George Floyd at mga panawagan para sa reporma ng pulisya.

Hinihiling ng mga nagpoprotesta ng Johns Hopkins na wakasan ang plano para sa pribadong puwersa ng pulisya

Sinabi ng unibersidad na ang isang puwersa ng pulisya ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga mag-aaral sa isang lungsod na may mataas na krimen. Ngunit ang mga estudyante, empleyado at residente ng Baltimore ay nagtalo na ang isang pribadong puwersa ng pulisya ay negatibong makakaapekto sa mga komunidad ng kulay. Noong 2019, nagsagawa ang mga aktibista ng isang buwang sit-in sa loob ng gusali ng administrasyon ng paaralan, na nagtapos sa pitong pag-aresto.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Si Bard ay kasalukuyang naglilingkod bilang komisyoner ng Cambridge, Mass., departamento ng pulisya. Sa anunsyo ng paaralan tungkol kay Bard, sinabi ng mga opisyal ang kanyang mga dekada ng karanasan sa pagbabawas ng krimen at pagpapabuti ng ugnayan ng pulisya-komunidad, pati na rin ang kanyang reputasyon bilang isang tagapagtaguyod para sa hustisyang panlipunan, pagkakapantay-pantay ng lahi at reporma sa pulisya. Naglingkod din si Bard sa kanyang katutubong Philadelphia, kung saan umakyat siya sa mga ranggo at pinamunuan ang pinakamalaking distrito ng pulisya ng lungsod, sinabi ng mga opisyal.

“Si Dr. Si Bard ay may napakahusay, dekada na ang haba ng track record bilang isang epektibo, nakatuon sa komunidad na propesyonal sa pagpapatupad ng batas at bilang isang tahasan at masigasig na tagapagtaguyod para sa katarungang panlipunan, pagkakapantay-pantay ng lahi, at reporma sa pulisya,' ang Pangulo ng unibersidad na si Ron Daniels, ang Pangulo ng Johns Hopkins Health System na si Kevin Sinabi ng punong ehekutibo ng Sowers at Johns Hopkins Medicine na si Paul Rothman sa isang pahayag. 'Ang kanyang pangako sa pagbuo ng mga progresibong diskarte sa kaligtasan ng publiko ay ginawa siyang isang malinaw na pagpipilian.'

Ang anunsyo ay mabilis na umani ng batikos mula sa mga grupong sumasalungat sa mga plano ng unibersidad na bumuo ng isang pribadong puwersa ng pulisya.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Ang isang puwersa ng pulisya ng Johns Hopkins ay hahantong sa mas maraming profile ng lahi at isang pagtaas ng panganib ng kalupitan para sa ... mga mag-aaral at empleyado at mga miyembro ng nakapaligid na komunidad,' sabi ng Coalition Against Policing by Hopkins, isang koleksyon ng mga organisasyon ng komunidad at unibersidad na lumalaban sa unibersidad. mga plano. 'Ang JHPD ay hindi mananagot sa komunidad ngunit aktibong pulis ang hilaga at silangang mga komunidad ng Baltimore.'

Maraming pampublikong unibersidad sa Maryland ang may sariling mga departamento ng pulisya ngunit, bilang isang pribadong institusyon, kailangan ng Johns Hopkins ng pahintulot mula sa estado upang gawing departamento ng pulisya ang puwersang panseguridad nito. Kasunod ng pagsusumikap sa lobbying ng unibersidad, inaprubahan ng mga mambabatas ng Maryland noong 2019 ang batas na nagpapahintulot sa paaralan na magtipon ng puwersa ng hanggang 100 armadong opisyal.

Bilang karagdagan sa pangangasiwa sa pagpapatupad ng puwersa ng pulisya, sinabi ng unibersidad, tutulong si Bard na pamunuan ang dalawang inisyatiba sa kaligtasan ng publiko kamakailan — ang Innovation Fund para sa Kaligtasan ng Komunidad, na mamumuhunan ng $6 milyon sa loob ng apat na taon sa mga programang pinamumunuan ng komunidad na idinisenyo upang mabawasan ang karahasan. , at ang Behavioral Health Crisis Response Initiative, na binuo upang matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip sa loob at paligid ng campus.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Si Bard, na inirerekomenda ng komite ng mga mag-aaral, miyembro ng komunidad at empleyado ng unibersidad pagkatapos ng pambansang paghahanap, ay nagsabing plano niyang gumugol sa susunod na ilang buwan sa pagbuo ng mga relasyon sa komunidad ng Johns Hopkins.

'Sa buong karera ko, pinanghawakan ko ang isang simple ngunit malakas na paniniwala na ang pinakamahalagang responsibilidad ng pulisya ay protektahan ang publiko at ipagtanggol ang mga indibidwal na karapatan sa konstitusyon ng mamamayan na kanilang sinumpaang paglilingkuran,' sabi ni Bard sa isang pahayag. “Hindi natin kailangang pumili sa pagitan ng pagiging mas ligtas at pagsasakripisyo ng mga kalayaang sibil. Sa sistema ng pampublikong kaligtasan na nakasentro sa katarungang pamamaraan at panlipunan, at nakabatay sa pakikinig sa mga pangangailangan ng komunidad, magagawa natin ang dalawa.'