Lumipat si Lincoln upang wakasan ang pang-aalipin sa Araw ng Bagong Taon 1863. Nagpatuloy ito ng higit pang tatlong taon.

Lumipat si Lincoln upang wakasan ang pang-aalipin sa Araw ng Bagong Taon 1863. Nagpatuloy ito ng higit pang tatlong taon.

Noong umaga ng Bagong Taon ng 1863, nag-host si Pangulong Abraham Lincoln ng tatlong oras na pagtanggap sa White House. Nang hapong iyon, si Lincoln ay pumasok sa kanyang opisina at — nang walang kagalakan — ay pumirma ng isang dokumento na nagpabago sa Amerika magpakailanman.

Iyon ay ang Emancipation Proclamation, na nag-uutos 'na ang lahat ng mga taong pinangangalagaan bilang mga alipin' sa loob ng mapanghimagsik na mga estado sa Timog 'ay, at mula ngayon ay magiging, malaya.'

Gayunpaman, hindi agad pinalaya ng proklamasyon ang alinman sa halos 4 na milyong alipin ng bansa. Ang pinakamalaking epekto ay sa unang pagkakataon, ang pagtatapos ng pang-aalipin ay naging layunin ng Unyon sa madugong digmaang sibil sa Confederacy.

Ang balita ay nagpadala ng mga shock wave sa buong hating bansa. Ang mga pahayagan sa timog ay tumugon nang may galit. Ang aksyon ni Lincoln ay 'ang pinaka nakakagulat na pulitikal na krimen, ang pinaka-hangal na pampulitika na pagkakamali na kilala pa sa kasaysayan ng Amerika,' ang Richmond Enquirer ay dumagundong. 'Ang mga tao sa Timog ay mayroon na ngayong pumili sa pagitan ng tagumpay at kamatayan.'

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Sa Hilaga, ang Cleveland Morning Leader ay nagbunyi 'Ang araw ng Jubileo ay dumating na, at ang lahat ng mahahalagang salita na 'Maging Malaya' ay binigkas na.' Ang New York Times ay nagpahayag na 'Ang pagpapahayag ni Pangulong Lincoln ay nagmamarka ng isang panahon sa kasaysayan, hindi lamang ng digmaang ito, kundi ng mundo.' Ngunit tutol ang ilang Northern whites sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng mga itim na alipin. Sinabi ng Cincinnati Enquirer na ang proklamasyon ni Lincoln ay kumakatawan sa 'ganap na pagbagsak ng Konstitusyon na kanyang sinumpaang protektahan at ipagtanggol.'

Ipinagdiwang ng mga libreng African American sa North ang balita. 'Lahat tayo ay pinalaya ng proklamasyong ito,' sabi ng kilalang mananalumpati at dating alipin na si Frederick Douglass. “Lahat ay liberated. Ang puting tao ay pinalaya, ang itim na tao ay pinalaya, ang magigiting na lalaki na ngayon ay nakikipaglaban sa mga laban ng kanilang bansa laban sa mga rebelde at mga traydor ay napalaya na ngayon.' Ngunit binalaan ni Douglass na ang proklamasyon ay isang unang hakbang lamang; ang mga alipin na nagdiwang ng proklamasyon ay nanganganib na bugbugin o bitayin.

Ang proklamasyon ay hindi isang sorpresa. Iniharap ni Lincoln ang kanyang draft ng isang paunang utos sa isang pulong ng Gabinete noong Hulyo 22, 1862. Iminungkahi ng Kalihim ng Estado na si William Seward sa pangulo na maghintay hanggang matapos ang North ay nakapuntos ng panibagong panalo laban sa mga tropang Timog bago ilabas ang dokumento. Noong Setyembre 22, ilang araw matapos angkinin ng mga pwersa ng Unyon ang tagumpay sa Labanan ng Antietam, inilabas ni Lincoln ang paunang proklamasyon. Nakasaad dito na kung hindi sumuko ang mga estado sa Timog pagsapit ng Ene. 1, 1863, maglalabas ang pangulo ng pangwakas na utos na gawing 'walang hanggan' ang kanilang mga alipin.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Nagpatuloy ang labanan. Ang ilan ay nag-alinlangan na susuportahan ni Lincoln ang kanyang banta. Ngunit noong hapon ng Enero 1, huminto lamang siya upang patatagin ang kanyang kamay bago pumirma sa huling Proklamasyon ng Emancipation. 'Hindi ko kailanman, sa aking buhay, nadama na mas tiyak na ginagawa ko ang tama kaysa sa ginagawa ko sa pagpirma sa papel na ito,' sabi ni Lincoln. 'Kung ang aking pangalan ay mapupunta sa kasaysayan, ito ay para sa gawaing ito, at ang aking buong kaluluwa ay nasa loob nito.'

Maraming abolitionist ang pumuna sa aksyon ni Lincoln bilang masyadong limitado. Ang proklamasyon ay naglalayong palayain ang milyun-milyong alipin sa mga estado sa Timog na humiwalay sa Unyon. Nag-exempt ito ng 850,000 alipin sa mga hangganan ng estado at mga bahagi ng tatlong estado sa Timog na hindi nagrerebelde. Ang New York Herald ay nagsabi tungkol sa utos ni Lincoln: 'Habang ang proklamasyon ay nag-iiwan ng pagkaalipin na hindi nagalaw kung saan ang kanyang kautusan ay maaaring ipatupad, siya ay nagpapalaya sa mga alipin kung saan ang kanyang kautusan ay hindi maaaring ipatupad.'

Habang naniniwala si Lincoln na ang pagpapalaya sa mga alipin ay ang tamang bagay na dapat gawin, ang kanyang proklamasyon ay isang estratehikong 'panukala sa digmaan' sa labanan upang talunin ang Confederacy. Pinahintulutan ng proklamasyon ang mga itim na lalaki na sumali sa pwersang militar ng Union. Sa kalaunan, halos 200,000 African Americans ang nakipaglaban para sa North. Sa pamamagitan ng paggawa ng abolisyon ng pang-aalipin bilang isang layunin ng Unyon, ang proklamasyon ay hindi rin hinihikayat ang interbensyon ng mga dayuhang bansa laban sa pang-aalipin, tulad ng England, sa panig ng Confederate.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Si Lincoln, na nanalo sa muling halalan noong 1864, ay alam na ang kanyang utos sa digmaan ay pansamantala at pinilit ang Kongreso na amyendahan ang Konstitusyon upang wakasan ang pang-aalipin magpakailanman. Pagsapit ng Ene. 31, 1865, ang parehong kapulungan ng Kongreso ay nagpasa sa Ika-13 Susog na 'alinman sa pagkaalipin o hindi sinasadyang pagkaalipin … ay hindi dapat iiral sa Estados Unidos.'

Opisyal na natapos ang pang-aalipin noong Disyembre 18, 1865 pagkatapos ng 27, o dalawang-katlo, ng 36 na estado ang niratipikahan ang susog. Hindi nabuhay si Lincoln upang makita ang kasukdulan ng kanyang proklamasyon. Noong Abril 14, 1865 - limang araw pagkatapos sumuko ang Timog - ang pangulo ay binaril at pinatay ng Southern sympathizer na si John Wilkes Booth sa Ford's Theater sa Washington.

Ang pagtatapos ng pang-aalipin ay simula lamang ng mahabang pakikibaka ng mga African American para sa ganap na karapatan bilang mga mamamayan ng U.S. Ang paghihiwalay ng lahi sa Timog ay nagpatuloy hanggang 1960s sa lahat ng bagay mula sa mga pampublikong akomodasyon hanggang sa mga paaralan. Sa pagtatalaga ng Lincoln Memorial sa Washington, D.C., noong 1922, ang pulutong ng 50,000 katao ay pinaghiwalay ng lahi.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Isang pinagsama-samang pulutong ng higit sa 250,000 ang dumagsa sa paligid ng Lincoln Memorial noong Agosto 1963 para sa Marso sa Washington. Sinimulan ni Rev. Martin Luther King Jr. ang kanyang talumpati na 'I Have A Dream' sa pamamagitan ng pagpuri sa Emancipation Proclamation bilang isang 'dakilang beacon light ng pag-asa sa milyun-milyong Negro na alipin na nasunog sa apoy ng nalalanta na kawalang-katarungan. … Ngunit makalipas ang 100 taon, hindi pa rin malaya ang Negro.”

Bagama't malayo ang kalalabasan nang lagdaan ni Lincoln ang proklamasyon, may pananampalataya ang isang grupo ng mga itim na Amerikano nang magkita sila noong kalagitnaan ng Enero 1863 sa paaralan ng Oak Grove sa Leesburg, Ohio. Ang grupo ay sumang-ayon sa isang resolusyon na nagpapahayag ng pag-asa na ang proklamasyon ay hahantong sa kalayaan para sa lahat ng mga itim na tao sa Amerika.

“Kapag ang lahat ng ito ay maisakatuparan,” ang sabi ng resolusyon, “ang pangalan ni Abraham Lincoln ay patuloy na aalalahanin ng may kulay na lahi ng Amerika; at ang ika-1 ng Enero ay dapat ipagdiwang sa ating pinakabagong mga inapo bilang ang pinakamahalagang kaganapan sa lahat ng ating kasaysayan.”

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Si Ronald G. Shafer ay isang freelance na manunulat sa Williamsburg, Va., at isang dating editor ng political features ng Washington sa Wall Street Journal.

Magbasa pa sa Retropolis:

Ano ang ika-13 na Susog? Isang aralin sa kasaysayan na inspirasyon ni Kanye.

Bakit kinasusuklaman si Jefferson Davis sa Confederacy na pinamunuan niya

Ang katotohanan tungkol sa Confederate Gen. Robert E. Lee: Hindi siya masyadong magaling sa kanyang trabaho

‘Mga Assassin!’: Isang Confederate na espiya ang inakusahan ng pagtulong sa pagpatay kay Abraham Lincoln. Tapos nawala siya.

Paano nakapasok ang mga estatwa ni Robert E. Lee at iba pang Confederates sa Kapitolyo ng U.S