Halos kalahati ng mga paaralan ay bukas nang full-time, natuklasan ng survey

Halos kalahati ng mga paaralan ay bukas nang full-time, natuklasan ng survey

Natuklasan ng unang pederal na data sa edukasyon sa panahon ng pandemya na halos kalahati ng mga pampublikong paaralan ay bukas para sa mga full-time, harapang klase, na may mga batang Puti na mas malamang na dumalo nang personal kaysa sa mga Black, Hispanic o Asian American na mga estudyante.

Iminumungkahi ng data na ang bansa ay parehong malapit sa isang layunin na itinakda ni Pangulong Biden para sa isang pagbabalik sa paaralan at isang malaking distansya sa isang ganap na pagbalik sa normal.

Ang survey ay nagtaas din ng mga katanungan tungkol sa kalidad ng edukasyon na inihahatid sa mga natututo mula sa bahay. Humigit-kumulang isang-katlo ng mga paaralan ang nag-aalok ng dalawang oras o mas kaunti ng live na pagtuturo bawat araw para sa mga nag-aaral nang buo o part-time sa bahay. Ang ilan ay hindi nag-aalok.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Kasama sa mga resulta ng survey ang isang kinatawan ng sample ng mga paaralan na naglilingkod sa mga mag-aaral sa ikaapat at ikawalong baitang, ang unang pagtatangka ng pamahalaang pederal na tasahin ang estado ng edukasyon mula nang magsara ang mga paaralan nang maramihan noong isang taon. Ang ulat ay nag-aalok din ng unang demograpiko at rehiyonal na breakdown ng personal na pag-aaral.

Ginawa ni Biden ang muling pagbubukas ng mga paaralan bilang isang pangunahing layunin para sa kanyang maagang pagkapangulo at sinabi niyang gusto niyang magbukas ang karamihan sa mga paaralang K-8 para sa full-time, personal na mga klase sa kanyang ika-100 araw sa opisina, sa katapusan ng Abril. Ang survey, na sumaklaw sa Enero at, sa ilang mga kaso, Pebrero, ay nagmumungkahi na malamang na maabot niya ang target na iyon. Napag-alaman nitong 47 porsiyento ng mga paaralang naglilingkod sa mga ikaapat na baitang at 46 porsiyento na naglilingkod sa mga nasa ikawalong baitang ay bukas para sa buong personal na pagtuturo.

Ngunit natuklasan din ng survey na milyun-milyong mag-aaral ang wala pa ring full-time na paaralan na magagamit habang ang iba ay nag-opt para sa malayong edukasyon.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sa pangkalahatan, 60 porsiyento ng mga nasa ikaapat na baitang at 68 porsiyento ng mga nasa ika-walong baitang ay nasa bahay kahit man lang bahagi ng linggo ng pag-aaral, alinman sa ganap na malayo o sa mga hybrid na programa na pinagsasama-sama ang oras sa silid-aralan — kadalasan isang araw o dalawa lamang bawat linggo — na may pag-aaral ng distansya.

'Malayo na tayo sa normal,' sabi ni Dennis Roche ng Burbio, isang data firm na sumusubaybay sa mga muling pagbubukas ng paaralan sa pamamagitan ng sarili nitong survey. 'Ang pag-aalok ng personal na edukasyon ay hindi lamang ang hakbang. Ito ay isang pangunahing hakbang, ngunit hindi ito ang katapusan. Kailangan mong makakuha ng mga mag-aaral sa silid-aralan na sinasamantala ito.'

Ang mga tagapagturo, mga magulang at mga gumagawa ng patakaran ay lahat ay natatakot na ang matagal na panahon ng malayong pag-aaral ay nagdudulot ng malaking pinsala sa akademiko at emosyonal na kapakanan ng mga mag-aaral. Ang ilang mga distrito ng paaralan ay bukas mula noong nakaraang Agosto, ngunit ang iba ay nahirapan nang ilang buwan upang gumawa ng mga plano na tatanggapin ng mga guro at magulang bilang ligtas.

Ang pinaka-kapansin-pansin ay ang malawak na agwat ng lahi. Humigit-kumulang kalahati ng lahat ng mga White na mag-aaral ay nag-aaral nang personal sa buong oras noong Enero, natuklasan ng survey. Ngunit totoo iyon para lamang sa 28 porsiyento ng mga estudyanteng Black at 33 porsiyento ng mga estudyanteng Hispanic.

Pinakamababa ang mga rate sa mga estudyanteng Asian American, sa 15 porsiyento lang.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Ang agwat ay nagpapakita ng mga pagkakaiba sa kung ano ang inaalok ng mga paaralan na naglilingkod sa mga mag-aaral ng iba't ibang lahi pati na rin ang mga desisyon ng mga pamilya.

Ang mga distrito ng malalaking lungsod, na nagsisilbi sa mas maraming estudyanteng may kulay, ay naging mas mabagal sa muling pagbubukas at sa maraming pagkakataon ay hindi nag-aalok ng full-time na face-to-face na opsyon. Sinabi ng mga opisyal na hindi pa nila nasusuri kung gaano karaming mga handog kumpara sa mga kagustuhan ng pamilya ang nakaimpluwensya sa mga resulta.

Sinabi ng mga pamilyang Asian American na nag-aalala sila tungkol sa mga matatandang magulang sa masikip, multigenerational na mga sambahayan, kawalan ng tiwala sa mga pangako ng mga hakbang sa kaligtasan at takot na ang kanilang mga anak ay mahaharap sa rasistang panliligalig sa paaralan. Ang ilan ay nalulugod sa online na pag-aaral. At marami ang nakatira sa mga baybayin, kung saan ang kanilang mga distrito ay mas malamang na mag-alok ng mga full-time na opsyon.

Sa muling pagbubukas ng mga paaralan, nawawala sa mga silid-aralan ang mga estudyanteng Asian American

Ang mga pamilyang Black at Hispanic, na nakakita sa kanilang mga komunidad na sinalanta ng pandemya, ay mas malamang na pumili ng malayong pagtuturo.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Sinabi ng mundo sa mga Black at Brown na mga tao na tatlong beses silang mas malamang na mamatay mula sa coronavirus ... (na) ang mga Black at Brown na mga tao ay kailangang mas matakot sa coronavirus kaysa sa ibang mga tao,' sabi ni Krystal Barnett, executive director ng Bridge 2 Hope. sa St. Louis, isang parent advocacy group. Sinabi niya na maraming magulang ang nakarinig ng mga istatistikang ito at nagtapos: 'Siyempre hindi ko ibinabalik ang aking anak, dahil sa isip ko, tatlong beses pa rin silang mas malamang na mamatay kaysa sa kanilang mga katapat.'

Ang mga rate ng personal na pagpapatala ay lubhang nag-iiba ayon sa lokasyon ng paaralan.

Mahigit sa kalahati ng mga ikaapat na baitang na naninirahan sa mga rural na lugar o bayan ay naka-enroll sa full-time, personal na mga programa. Sa mga suburb, ito ay 36 porsiyento, at sa mga lungsod, 25 porsiyento lamang.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Napag-alaman din nito na ang mga mag-aaral sa Timog at Midwest ay mas malamang na pumapasok sa full-time na personal na paaralan kaysa sa mga nasa Northeast o West.

Halos isa sa apat na distrito ay hindi nag-alok ng personal na klase. Sa kabilang banda, humigit-kumulang 1 sa 5 distrito ang nag-aalok ng walang malayong edukasyon. Sa mga distritong ito, lahat ng estudyante ay personal na pumapasok sa lahat ng oras. Ang ulat ay hindi nasira kung saan matatagpuan ang mga distritong ito.

Dumating ang bagong data habang ang mga opisyal ng administrasyon ay nagpupulong sa Miyerkules para sa isang virtual summit na nagsusulong ng muling pagbubukas ng mga paaralan. Ang summit ay magsasama ng mga pahayag mula sa unang ginang na si Jill Biden at Kalihim ng Edukasyon na si Miguel Cardona, pati na rin ang mga pag-uusap na nilayon upang ipakita ang mga pinakamahuhusay na kagawian ng mga distrito na personal na nagpapatakbo.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Lilitaw din si Rochelle Walensky, direktor ng Centers for Disease Control and Prevention, na noong nakaraang linggo ay nag-alis ng daan para sa higit pang personal na paaralan sa pamamagitan ng pagsasabing sapat na tatlong talampakan ang pagitan ng mga estudyante, pababa mula sa anim, upang maiwasan ang pagkalat ng virus. . Sasakupin ng isang panel ang teknikal na tulong at magsisikap na linawin ang pederal na patnubay sa muling pagbubukas.

Biden at Bise Presidente Harris ay maghahatid din ng mga paunang pahayag.

Nag-aalok din ang survey ng unang pambansang pagtingin sa kung gaano karaming mga live na pagtuturo ang nakukuha ng mga mag-aaral, isang mahalagang sukatan dahil sa malaking bilang ng mga mag-aaral na natututo pa rin mula sa bahay. Humigit-kumulang isang ikatlo ang nakatanggap ng higit sa limang oras sa isang araw, humigit-kumulang isang ikatlo ang inaalok ng tatlo hanggang apat na oras bawat araw, at humigit-kumulang isang katlo ang nakakuha ng dalawang oras o mas kaunti.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang mga figure na iyon ay nagulat kay Peggy Carr, associate commissioner sa National Center for Education Statistics.

'Alam ko na ito ay magiging mababa ngunit hindi masyadong mababa,' sabi niya.

Ang kaunting live na pagtuturo ay pinakakaraniwan sa Midwest at sa mga bayan, at hindi gaanong karaniwan sa Northeast at sa mga lungsod.

Ngunit sinabi ni Carr na hinihikayat siya ng bilang ng mga paaralan na bukas para sa kahit ilang personal na pag-aaral noong Enero. Ang ilang mga distrito ay muling nagbukas mula noon, kaya ang kasalukuyang kabuuan ay malamang na mas mataas. Plano ng Departamento ng Edukasyon na mag-ulat ng mga resulta mula sa parehong hanay ng mga paaralan minsan sa isang buwan.

Sa buong pandemya, napag-usapan ng mga tagapagturo ang tungkol sa pangangailangang unahin ang ilang estudyante para sa personal na pagtuturo. Napag-alaman ng survey para sa ika-apat na baitang, 44 porsiyento ng mga paaralan ang nagbigay-priyoridad sa mga estudyanteng may mga kapansanan, na may humigit-kumulang 1 sa 4 na inuuna ang mga mag-aaral ng wikang Ingles, mga mag-aaral na may mas mababang mga marka, mga mag-aaral na walang access sa Internet sa bahay at mga mag-aaral na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang mga porsyentong iyon ay mas mataas sa kabuuan para sa ikawalong baitang.

Gayunpaman, natuklasan ng survey na ang mga batang may kapansanan at ang mga nag-aaral ng Ingles ay nag-aral sa personal na paaralan sa katulad na mga rate sa ibang mga mag-aaral.

Ang survey ay isinagawa ng National Center for Education Statistics, bahagi ng federal Institute for Education Sciences . Kabilang dito ang 3,500 mga paaralan na naglilingkod sa mga ikaapat na baitang at 3,500 na mga paaralan na naglilingkod sa mga nasa ikawalong baitang.