Nag-aalok ang Unibersidad ng California ng lunas sa mga nanghihiram ng Perkins Loan. Susunod ba ang ibang mga kolehiyo?

Nag-aalok ang Unibersidad ng California ng lunas sa mga nanghihiram ng Perkins Loan. Susunod ba ang ibang mga kolehiyo?

Ang Unibersidad ng California, isa sa mga pinaka-maimpluwensyang pampublikong sistema ng mas mataas na edukasyon, ay nag-aalok ng kaluwagan sa utang ng mag-aaral sa alumni bilang tugon sa pandemya ng coronavirus, pagsususpinde ng interes at mga pagbabayad sa $140 milyon sa mga pautang sa edukasyon na pagmamay-ari nito.

Ang paglipat ay sumasalamin sa karamihan ng kaluwagan ng utang ng mag-aaral na inaalok sa $2 trilyong federal stimulus package ngunit sumasaklaw sa isang uri ng pederal na loan na hindi kasama sa deal: Mga Pautang ng Perkins para sa mga mag-aaral na mababa ang kita na hawak ng mga kolehiyo at unibersidad. Bagama't binibigyan ng Departamento ng Edukasyon ang mga paaralan ng flexibility sa pagkolekta ng mga pagbabayad sa gitna ng krisis, walang kasiguruhan na magbibigay sila ng tulong sa mga nanghihiram.

Halos 40,000 dating estudyante na may $92 milyon sa Perkins Loans ang makikinabang sa desisyon ng UC, na nalalapat din sa Dream loan, na ginawa sa mga undocumented na estudyante.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Awtomatikong mapapawalang-bisa ng mga borrower ang interes sa kanilang mga pautang hanggang Setyembre 30 ngunit dapat piliin na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang mga pagbabayad. Ang sinumang delingkuwente ay awtomatikong masususpinde ang kanilang mga pagbabayad, ayon sa unibersidad. Ihihinto ng UC ang mga late na bayarin at pigilin ang pagbabalik ng mga account sa mga ahensya sa pangongolekta ng utang hanggang sa katapusan ng Setyembre.

'Sinusubukan naming i-level ang larangan ng paglalaro para sa mga mag-aaral,' sabi ni Shawn Brick, direktor ng suportang pinansyal ng mag-aaral sa UC, na mayroong mga undergraduate na kampus sa Berkeley, Los Angeles at pitong iba pang mga lokasyon. 'Nadama namin na mahalagang tiyakin na ang mga mag-aaral na may mga pautang kung saan ang UC ang tagapagpahiram ng talaan ay may parehong suporta' na ibinibigay sa iba pang mga pederal na borrower sa pamamagitan ng Cares Act stimulus.

Sinabi ni Brick na ang sistema ng unibersidad ay nagsisiyasat ng mga paraan upang matulungan ang mga alumni na may mga pautang na hawak ng UC mula noong inutusan ni Pangulong Trump ang Departamento ng Edukasyon noong Marso na mag-alok ng 60-araw na tulong sa karamihan ng mga pederal na nanghihiram. Ang patnubay na ibinigay ng departamento sa Perkins, aniya, ay naging mas madali para sa unibersidad na sumulong sa mga pautang na iyon.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Sa unang bahagi ng buwang ito, ang Departamento ng Edukasyon sinabi kolehiyo at unibersidad maaari nilang boluntaryong suspindihin ang mga pagbabayad at magtakda ng mga rate ng interes sa zero sa Perkins Loans hanggang sa katapusan ng Setyembre. Binigyan din ng departamento ng pagkakataon ang mga paaralan na ihinto ang pangongolekta sa utang sa Perkins na nakalipas na sa takdang panahon sa kahilingan ng nanghihiram sa panahong iyon.

Dahil hindi sinusubaybayan ng departamento kung ilang institusyon ang nagsasamantala sa patnubay, hindi malinaw kung maraming nanghihiram ng Perkins ang nakakakuha ng tulong. Dahil sa kaguluhan sa pananalapi na kinakaharap ng mga kolehiyo dahil sa pandemya ng coronavirus, maaaring wala sa posisyon ang ilan na talikuran ang pera mula sa pagbabayad ng Perkins Loan.

'Depende sa halaga ng mga natitirang Perkins Loans na mayroon ang isang paaralan, ang interes ay maaaring isang malaking halaga ng dolyar,' sabi ni Bryan Dickson, direktor ng mga serbisyong pinansyal ng mag-aaral sa National Association of College and University Business Officers. 'Iyon ay sinabi, hindi inaasahang makita ang mga kolehiyo at unibersidad na inuuna ang kanilang pagnanais na tulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan ... sa kabila ng pagharap sa kanilang sariling mga hadlang sa badyet ng institusyon.'

Ang ilang mga pederal na nanghihiram ng pautang sa mag-aaral, na naka-lock sa labas ng bailout, ay isinasaalang-alang ang isang peligrosong hakbang para sa kaluwagan

Ang mga taong may pederal na Perkins Loans ay maaaring pagsama-samahin ang kanilang utang sa Direct Loan program — kung saan ang mga pautang ay ginagawa at hawak nang direkta ng pederal na pamahalaan — upang samantalahin ang anim na buwang pagwawaksi ng interes at pagsususpinde sa pagbabayad na ibinigay ng stimulus package. Ngunit ang pagsasama-sama ay tataas ang kanilang utang dahil ang hindi nabayarang interes ay idadagdag sa balanse, at sila ay magtatapos ng bahagyang mas mataas na rate ng interes.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Halos 2 milyong Amerikano ang may humigit-kumulang $6 bilyon mula sa wala na ngayong Federal Perkins Loan Program. Natapos ang programa noong 2017 sa gitna ng mga alalahanin na hindi maganda ang pagkakaayos nito at wala nang layunin.

Ang Perkins ay nilikha noong 1958 upang magbigay ng mga pautang na mababa ang interes sa mga nangangailangang estudyante sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagbabahagi ng gastos sa pagitan ng pederal na pamahalaan at mga kolehiyo. Ang mga pautang ay nagdala ng 5 porsiyentong interes na naging hindi gaanong kaakit-akit sa sandaling bumaba ang mga rate sa iba pang pederal na pautang sa mag-aaral.

Ang pag-aagawan upang iligtas ang isang tumatandang programa ng tulong sa mag-aaral

Sinabi ng mga kritiko ng programang nakabase sa kampus na hindi patas na pinapaboran nito ang mayayamang unibersidad. Ang mga kontribusyon ng pederal ay natukoy sa antas ng pangangailangang pinansyal sa mga kalahok na paaralan. Ang mga pribadong unibersidad ay nakatanggap ng malaking bahagi ng pera dahil ang kanilang mataas na presyo ay lumikha ng higit na pangangailangan, kahit na sa mga mag-aaral na sa ibang mga kalagayan ay hindi maituturing na nangangailangan.

Bago nawalan ng awtoridad ang mga unibersidad na mag-isyu ng mga bagong pautang noong 2017, mahigit isang dekada nang hindi nag-ambag ng pera ang Kongreso sa programa. Sa halip, ang mga paaralan na nag-aalok ng Perkins Loan ay umasa sa kanilang sariling mga kontribusyon at pagbabayad mula sa mga naunang tatanggap upang pondohan ang mga pautang.