Kaya ano pa rin ang tala ng DeVos-Trump sa pagpopondo sa espesyal na edukasyon?

Kaya ano pa rin ang tala ng DeVos-Trump sa pagpopondo sa espesyal na edukasyon?

Sino ang maaaring sisihin ang Kalihim ng Edukasyon na si Betsy DeVos kung siya ay nagulat sa pampublikong bashing na kinuha niya ngayong linggo para sa pagmumungkahi na bawasan ang milyun-milyong dolyar sa pagpopondo sa espesyal na edukasyon, kabilang ang sa Espesyal na Olympics?

Ang administrasyong Trump iminungkahing badyet ng Departamento ng Edukasyon para sa 2020 kasama ang mga pagbawas — ngunit hinangad din ng mga naunang badyet na i-zero out ang Espesyal na Olympics, at mas kaunti ang reaksyon ng publiko noon. Higit pa rito, tumanggi ang Kongreso na gawin ito, at sinabi ng isang pangunahing mambabatas na tatanggi ang Kongreso na gawin ito sa 2020 na badyet.

Gayunpaman, ang iminungkahing pag-aalis ng pagpopondo sa Espesyal na Olympics — $17.6 milyon — kasama ang higit sa $20 milyon sa mga pagbawas sa mga programa para sa mga bulag at bingi na mga estudyante ay napatunayang lalong naging kontrobersiya nang ang mga mambabatas ay nag-ihaw ng DeVos noong Martes.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

'Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo hahabulin ang mga batang may kapansanan sa iyong badyet,' sabi ni Rep. Barbara Lee (D-Calif.) sa isang pulong ng subcommittee ng House Appropriations. “I-zero out mo yan. Ito ay kakila-kilabot.”

Ang social media ay sumabog sa mga kritisismo, kabilang ang ilang mga tweet na hindi tumpak. Ang isa, halimbawa, ay nagsabi na ang DeVos ay unilaterally wiped out Espesyal na Olympics pagpopondo; sa halip, ang pagbawas ay isang panukalang badyet kung saan dapat magpasya ang Kongreso.

Ang mga mambabatas at gobernador ay sumabak sa talakayan upang punahin ang mga iminungkahing pagbawas, kabilang ang ilang mga Republikano, tulad ng dating gobernador ng Ohio na si John Kasich at California Gov. Gavin Newsom (D).

Na humantong sa DeVos sa magpadala ng apat na talata na pahayag pagtatanggol sa rekord ng administrasyong Trump sa pagpopondo ng espesyal na edukasyon. Sinabi nito sa bahagi:

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad
Huwag magkamali: nakatutok kami araw-araw sa pagpapataas ng mga inaasahan at pagpapabuti ng mga resulta para sa mga sanggol at maliliit na bata, mga bata at kabataang may mga kapansanan, at nakatuon sa pagharap at pagtugon sa anumang bagay na humahadlang sa kanilang tagumpay. Ang badyet ng Pangulo ay sumasalamin sa pangakong iyon.

Ang iminungkahing badyet ng pangulo para sa Departamento ng Edukasyon ay sumasalamin din sa isang kinikilalang pagsisikap ni Pangulong Trump at DeVos na bawasan ang pederal na bakas ng paa at putulin ang mga ahensya ng gobyerno. Patuloy na tumanggi ang Kongreso na sumama.

Para sa 2020, iminungkahi ng DeVos na bawasan ng 10 porsyento ang badyet ng departamento. Para sa 2019 na badyet, iminungkahi niyang magbawas ng 11 porsiyento (mga $7.7 bilyon), ngunit tinanggihan ito ng Kongreso at sa halip ay nagbigay ng rekord na $71.5 bilyon, higit na $581 milyon kaysa noong nakaraang taon. Ang isang katulad na pattern ay naganap sa 2018 na badyet: Sina Trump at DeVos ay naghangad na bawasan ang badyet ng departamento, ngunit ang Kongreso sa halip ay nagpalakas ng pagpopondo ng $2.6 bilyon.

Isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog ang mga pagbawas sa espesyal na edukasyon ngayong linggo ay dahil nakahanap si DeVos ng pera para suportahan ang sarili niyang mga proyektong alagang hayop. Iminungkahi niya ang paglikha ng isang kontrobersyal na bagong federal tax-credit program, na, na nilimitahan sa $5 bilyon, ay magpapahintulot sa paggamit ng pampublikong pera para sa pribado at relihiyosong pag-aaral. Iminungkahi din niya ang pagdaragdag ng $60 milyon sa Charter Schools Program, na nagpopondo sa paglikha at pagpapalawak ng mga charter school.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sinabi ng ilang kritiko na nagalit sila dahil nakahanap ng pera ang DeVos para suportahan ang pagpapalawak ng mga alternatibo sa tradisyonal na mga distrito ng pampublikong paaralan, na nag-eenrol ng karamihan sa mga mag-aaral sa U.S., habang pinuputol ang espesyal na edukasyon.

Gayunpaman, ang mga programa na iminungkahi ng DeVos na putulin sa 2020 ay hindi ang pangunahing pinagmumulan ng pederal na pagpopondo para sa mga mag-aaral na may mga kapansanan.

Ang karamihan ay mula sa Part B ng Individuals With Disabilities Education Act, isang pederal na batas na idinisenyo upang suportahan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral na may mga kapansanan mula sa edad na 3 hanggang 21.

Mahalagang tandaan na ang Kongreso ay palaging iniiwan ang pederal na batas na napakalaking kulang sa pondo. Sa ilalim ng batas ng IDEA, na unang ipinasa noong 1975, ang pamahalaang pederal ay nangakong magbayad ng 40 porsiyento ng average na paggasta ng bawat mag-aaral para sa espesyal na edukasyon. Ang pangakong iyon ay hindi pa natutugunan, at ang kasalukuyang pagpopondo ay nasa 14.7 porsiyento ng average na paggasta bawat mag-aaral.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ngayong linggo, isang bipartisan na grupo ng mga mambabatas sa U.S. ang nagpakilala ng batas sa Kamara at Senado na mangangailangan sa pederal na pamahalaan na ganap na pondohan ang IDEA.

Iminungkahi nina Trump at DeVos na gumastos ng parehong halaga para sa IDEA Part B noong 2020 gaya noong 2019: $12.3 bilyon para sa mga grant ng formula ng IDEA sa mga estado upang suportahan ang espesyal na edukasyon at mga serbisyo ng maagang interbensyon. Pinananatili rin nila ang antas para sa 2020 na isang kahilingan para sa $226 milyon para sa IDEA discretionary grants upang suportahan ang pananaliksik, teknikal na tulong at iba pang mga bagay.

Binanggit ni DeVos ang pagpopondo ng IDEA nang tanungin siya noong Martes tungkol sa Espesyal na Olympics sa isang pagdinig ng subcommittee ng mga appropriations ng House tungkol sa panukalang badyet. Hindi ito naging maayos.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Tinanong si DeVos ni Rep. Mark Pocan (D-Wis.), tungkol sa mga hindi-IDEA cut na kanyang iminumungkahi:

  • Tinatanggal ang $17.6 milyon na ibinibigay ng ahensya sa Espesyal na Olympics (isang pribadong organisasyon kung saan personal na nag-donate ang DeVos).
  • Isang $7.5 milyon na pagbawas sa National Technical Institute for the Deaf (na hindi wastong natukoy ni Pocan bilang para sa mga bulag na estudyante), na magdadala ng pederal na pagpopondo sa $70 milyon.
  • Isang $13 milyon na pagbawas para sa Gallaudet University sa Distrito, na magdadala ng pederal na pagpopondo para sa paaralan para sa mga bingi at may kapansanan sa pandinig hanggang sa $121 milyon.
  • Isang $5 milyon na cut para sa American Printing House for the Blind, isang pederal na programa na gumagawa ng mga libro para sa mga bulag na estudyante. Iiwan nito ang pederal na pagpopondo sa programang iyon, na gumagawa ng mga naka-print na libro para sa mga bulag na estudyante, sa humigit-kumulang $25 milyon.

Ang pag-uusap ay naging ganito:

POCAN: Alam mo ba kung gaano karaming mga bata ang maaapektuhan ng [Special Olympics] cut na iyon, Madame Secretary?

DEVOS: Ginoong Pocan, sabihin ko lang muli na kailangan nating gumawa ng ilang mahihirap na desisyon sa badyet na ito.

POCAN: Okay, ito ay isang tanong kung gaano karaming mga bata. Hindi tungkol sa badyet.

DEVOS: Hindi ko alam ang bilang ng mga bata.

POCAN: Sige. Ito ay 272,000 mga bata. . . .

DEVOS: Sa tingin ko ang Espesyal na Olympics ay isang kahanga-hangang organisasyon, isa na mahusay na sinusuportahan ng sektor ng pagkakawanggawa. . . .

POCAN: Mayroon akong dalawang pamangkin na may autism. Ano ang problema natin sa mga batang nasa espesyal na edukasyon? Bakit natin paulit-ulit na pinuputol ang lahat ng mga programang ito sa loob ng badyet na ito?

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

DEVOS: Buweno, ginoo, patuloy naming pinanatili ang mga antas ng pagpopondo para sa IDEA at hinawakan ang antas na iyon. Kaya sa konteksto ng. . .

POCAN:Paumanhin, sa palagay ko ay hindi ako nagdala ng IDEA. Naniniwala ako na dinala ko ang Espesyal na Olympics, mga gawad ng espesyal na edukasyon sa mga estado, ang National Technical Institute for the Blind, Gallaudet University, ang pederal na programa para sa pag-print ng mga libro. Kaya kung maaari mong tugunan ang mga iyon? Iyan ang tanong na talagang pahahalagahan ko.

DEVOS: Sasagutin ko ang mas malawak na tanong.

POCAN: O kung kaya mo talagang sagutin ang tanong ko. Iyan ay isang mas mahusay na paraan upang sagutin ang isang tanong.

DEVOS: Pagsuporta sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Patuloy naming pinanghahawakan ang antas ng pagpopondo na iyon. . . at sa konteksto ng panukalang badyet na 10 porsyentong pagbawas.