Sa batik-batik na bakasyon sa sakit at pangangalagang pangkalusugan, ang mga adjunct na propesor ay nag-aalala tungkol sa pagkalat ng coronavirus

Sa batik-batik na bakasyon sa sakit at pangangalagang pangkalusugan, ang mga adjunct na propesor ay nag-aalala tungkol sa pagkalat ng coronavirus

Sa kabila ng pagdurusa mula sa bronchitis sa simula ng semestre, si Valeria Pappas-Brown, 48, ay nagsundalo upang magturo ng mga klase sa biology sa Community College ng Baltimore County. Pinaghihinalaan ng part-time na instructor na ang paglalakad mula sa isang klase patungo sa isa pa — sa halip na magpahinga — ay nagpatagal sa kanyang sakit. Ngunit hindi niya kayang lumiban sa klase.

'Dahil sa suweldo, dahil sa sick leave - kulang lang ang naipon ko - hindi ako makakapagpahinga,' sabi ni Pappas-Brown.

Natatakot siya sa posibilidad na muling pumili sa pagitan ng kanyang kalusugan at ang kanyang kagalingan sa pananalapi habang ang Maryland at ang iba pang bahagi ng bansa ay nakikipaglaban sa nobelang coronavirus pandemic.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang pagkalat ng coronavirus sa Estados Unidos ay dumadagundong sa mga karagdagang instruktor. Iilan lamang ang tumatanggap ng segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga kolehiyo at unibersidad kung saan sila nagtatrabaho, at mas kaunti pa rin ang may bayad na bakasyon dahil sa sakit. Kahit na ang mga pandagdag na may access sa bayad na oras ng pahinga ay nagsasabi na mayroong mga hadlang na humahadlang sa kanilang kakayahang samantalahin ang benepisyo.

Ipinasa ng House ang coronavirus economic relief package na may suporta ni Trump

Ang Families First Coronavirus Response Act ay umaasa na ang sinumang manggagawa na na-sideline ng sakit ay maaaring umasa sa bayad na oras ng pahinga. Ngunit sa isang kompromiso upang maipasa ang batas, pinaliit ng mga mambabatas ang probisyon ng bakasyon upang mag-aplay lamang sa mga employer na may 500 o mas kaunting manggagawa. Iyon ay epektibong nag-ukit ng maraming pribadong kolehiyo at unibersidad - karamihan ay may higit sa 500 empleyado - at iniiwan ang mga part-time na instruktor sa lamig.

Habang sinusubukan ng mga kolehiyo na pagaanin ang epekto ng covid-19, ang mga adjunct ay nakikiusap sa mga paaralan na isaalang-alang ang kahinaan ng mga instruktor.

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sa New Jersey, isinulat ng adjunct faculty union sa Rutgers University ang presidente ng paaralan, si Robert L. Barchi, noong nakaraang linggo na humihiling na palawigin niya ang pangangalagang pangkalusugan sa mga part-time na lecturer o hindi bababa sa magbigay ng libreng access sa mga klinika sa campus. Sinabi ng mga instruktor kung wala ang access na ito, ang mga adjunct na kulang sa seguro sa kalusugan ay malamang na hindi masuri para sa coronavirus, kahit na may sintomas.

Sinabi ng mga opisyal ng Rutgers bilang tugon sa mga tanong mula sa The Washington Post na walang mga pagbabago sa umiiral na plano sa pangangalagang pangkalusugan, na hindi nag-aalok ng karagdagang paliwanag.

'Hindi lamang ang pagkakait sa amin ng access sa mga pangunahing serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay katumbas ng matinding kabiguan sa pamumuno, ito rin ang pinakamalinaw na pagpapahayag mula sa administrasyong Rutgers na ang ating buhay ay talagang hindi mahalaga sa kanila,' sabi ni Bryan Sacks, ingat-yaman ng unyon para sa mga part-time na faculty worker sa Rutgers. Ito ay bahagi ng mas malaking American Association of University Professors at American Federation of Teachers.

'It keeps you nice and disposable': Ang kalagayan ng mga adjunct professors

Ang mga part-time na pandagdag na instruktor ay kumakatawan sa dalawang-ikalima ng lahat ng mga guro sa mga kolehiyo at unibersidad ng bansa. Ang ilan ay may mga full-time na trabaho sa kanilang larangan at nagtuturo ng kurso sa gilid. Ngunit para sa iba, ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita ay mula sa pagsasama-sama ng maraming klase, minsan sa maraming kolehiyo. At ang modelong iyon ay maaaring gawing kumplikado ang kanilang pag-access sa kahit na ipinag-uutos ng estado na oras ng pahinga.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

'Maaaring maraming adjunct ang nagtuturo ng apat o limang klase nang sabay-sabay, ngunit hindi hihigit sa isa o dalawa sa anumang partikular na unibersidad, kaya hindi nila kinakailangang maabot ang threshold para sa nakuhang bakasyon sa sakit,' sabi ni Rebecca Kolins Givan, isang associate professor ng labor studies sa Rutgers. Bilang resulta, 'ang kanilang tagapag-empleyo ay maaaring hindi obligado na magbigay ng alinman sa mga benepisyo na natatanggap ng ibang mga manggagawa.'

Ang Maryland ay isa sa isang dosenang estado at ang Distrito na nangangailangan ng mga kumpanya na magbigay sa lahat ng mga manggagawa na may bayad na bakasyon sa sakit. Ang mga employer ay dapat magbigay ng isang oras na bakasyon para sa bawat 30 oras na nagtrabaho sa Maryland. Ngunit ang pag-iipon ng oras ng pahinga ay maaaring isang gawaing Sisyphean para sa mga adjunct na nasa klase lamang ng ilang oras sa isang linggo.

'Nag-iipon ako ng isang oras sa isang buwan,' sabi ni Pappas-Brown. Ang oras na ginugugol niya sa paghahanda para sa klase, pagmamarka ng mga papel o pakikipagpulong sa mga mag-aaral ay hindi kasama sa kanyang oras ng trabaho, na siyang kaso para sa karamihan ng mga pandagdag.

Ang Kwento ng Advertisement ay nagpapatuloy sa ibaba ng advertisement

Matapos mawalan ng trabaho bilang isang medikal na mananaliksik dalawang taon na ang nakararaan, nahirapan si Pappas-Brown na makahanap ng full-time na trabaho at nagtapos sa pagtuturo para sa isang maliit na bahagi ng kanyang lumang suweldo. Walang mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga part-time na instruktor sa kolehiyo ng komunidad, kaya ang sinanay na researcher ng nakakahawang sakit ay nasa Medicaid.

Ang humigit-kumulang $7,100 na kikitain niya ngayong semestre sa pagtuturo ng tatlong kurso ay halos hindi sapat upang mabayaran ang kanyang mga bayarin, lalo pa ang matrikula sa kolehiyo ng kanyang anak na babae. Si Pappas-Brown ay nahuhulog sa kanyang 401(k) na pondo sa pagreretiro nang mas maraming beses kaysa sa gusto niyang bilangin. Walang financial cushion, walang contingency plan kung siya ay magkasakit.

'Kailangan ko lang pag-aralan ito,' sabi ni Pappas-Brown. 'Minsan, walang plano.'

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sinabi ni Hope H. Davis, isang tagapagsalita para sa Community College of Baltimore County, na papayagan ng paaralan ang mga adjunct faculty na “manghiram” laban sa sick leave sa hinaharap kung magkasakit sila o kailangang ma-quarantine dahil sa coronavirus.

Habang umuunlad araw-araw ang mga patakarang tumutugon sa pagkagambalang dulot ng coronavirus, binibigyan ng ilang kolehiyo at unibersidad ang lahat ng guro ng mas liberal na bakasyon. Noong Biyernes, sinabi ng University System of Maryland, na nangangasiwa sa 12 state school, na ang mga adjunct at graduate assistant na hindi makapagtrabaho habang lumilipat ang mga klase sa online ay maaaring makatanggap ng excused absence nang walang pagkawala ng suweldo.

'Ang aming layunin ay hikayatin ang lahat ng mga institusyon na maging flexible hangga't maaari,' sabi ni Carolyn Skolnik, associate vice chancellor para sa pananalapi at pangangasiwa sa University System of Maryland. 'Hindi namin nais na makita ang mga empleyado na pakiramdam na sila ay mapupunta sa isang masamang sitwasyon sa ekonomiya kung hindi sila papasok sa trabaho.'

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang mga adjunct sa ilang unibersidad ay nagsasabi na habang sila ay nakikiramay sa pressure na nasa ilalim ng mga administrator, sila ay nabigo sa kakulangan ng komunikasyon sa part-time na mga guro sa gitna ng krisis sa kalusugan na ito.

Sa La Salle University sa Philadelphia, sinabi ng theology instructor na si Daniel Reginald S. Kim na tinalakay lamang ng Roman Catholic school ang mga benepisyong ibinibigay sa full-time na mga guro sa panahon ng outbreak. Nagbibigay ang La Salle ng mga part-time na empleyado na nagtatrabaho ng hindi bababa sa 15 oras sa isang linggo ng ilang may bayad na bakasyon dahil sa sakit, ngunit ang mga adjunct ay madalas na hindi nabibigyan ng benepisyo dahil hindi nila naabot ang limitasyon.

'Nakikita mo ang lahat ng mga mapagkukunang ito na magagamit ng mga full-time na tao, maging ito man ay guro at kawani, at iniisip mo ang iyong sariling posisyon. You’re saying to yourself, they have all of this and I don’t,” sabi ni Kim. 'Ito ay isang sandali na talagang nagpapalakas ng full-time versus part-time na status.'

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Sinabi ng tagapagsalita ng La Salle University na si Christopher A. Vito na ang paaralan ay 'nagsasagawa ng mga hakbang sa gitna ng mga pambihirang pangyayari na ito upang manatiling maliksi hangga't maaari at matiyak na pinangangalagaan natin ang ating komunidad.' Ang unibersidad, aniya, ay susuriin ang lahat ng mga kaso sa isang indibidwal na batayan.

Sinabi ni Teresa Greene, 73, na nagturo ng sikolohiya mula noong 2006 sa Valencia College sa Orlando, na walang talakayan tungkol sa mga parameter ng patakaran sa pag-iwan para sa mga part-time na instruktor sa kanyang paaralan.

'Ang isang mensahe na nakuha namin mula sa provost ng kolehiyo ay tungkol sa kung paano namin maa-accommodate ang aming mga mag-aaral ... na kung saan ay nararapat na aming alalahanin, ngunit hindi isang salita tungkol sa mga guro,' sabi ni Greene. 'Walang isang salita tungkol sa kung ano ang mangyayari kung kailangan nilang lumiban sa klase.'

Patuloy ang kwento sa ibaba ng ad

Ang mga adjunct ay nakakakuha ng kalahating oras na emergency leave para sa bawat oras sa silid-aralan sa Valencia, ngunit isang beses lamang sa isang termino. Ang isang taong nagtuturo ng tatlong oras na kurso, halimbawa, ay may karapatan sa 1.5 na oras ng bayad na bakasyon para sa buong semestre. Ang oras ng pahinga ay hindi pinagsama-sama at hindi lumilipat sa susunod na termino, sabi ni Greene, na nais ng ilang flexibility sa patakaran.

Ang tagapagsalita ng Valencia na si Carol Traynor ay nagsabi: 'Kung ang isang part-time na miyembro ng faculty ay magkasakit at kailangang ihiwalay ang sarili, direktang makikipagtulungan kami sa miyembro ng faculty na iyon at ang dean upang matukoy kung paano pinakamahusay na suportahan ang indibidwal sa panahon ng pagkakasakit o paghihiwalay.'

Noong Huwebes, inanunsyo ng kolehiyo ang pansamantalang bayad na benepisyo sa bakasyon para sa mga full- at part-time na empleyado dahil sa coronavirus.

Ang Valencia ay isa sa pitong kolehiyo ng estado sa Florida kung saan nag-file ang mga adjunct instructor noong nakaraang taon upang sumali sa Service Employees International Union upang mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho.

Ang part-time na mga guro sa buong mas mataas na edukasyon ay gumawa ng mga hakbang sa pag-secure ng bayad na bakasyon at segurong pangkalusugan sa pamamagitan ng collective bargaining, bagama't sinasabi ng mga eksperto na mayroon pa silang mahabang daan sa hinaharap. Ang mga probisyon ng sick leave ay naging mas karaniwan sa mga karagdagang kontrata sa mga pampublikong kolehiyo kaysa sa mga pribadong unibersidad, ayon sa National Center for the Study of Collective Bargaining in Higher Education and the Professions at Hunter College.

'Ang ilang mga paaralan ay napilitang magbigay ng higit na seguridad para sa kanilang mga adjuncts dahil sa pushback mula sa mga mag-aaral at iba pang mga guro,' sabi ni Mark Gaston Pearce, executive director ng Workers Right Institute sa Georgetown University Law. 'Makikita mo pa iyon.'

Si Pearce, isang dating chairman ng National Labor Relations Board, ay inihambing ang kalagayan ng mga adjunct sa mga nagtapos na manggagawang estudyante na lumalaban din para sa patas na kabayaran at benepisyo. Contingent faculty — isang klasipikasyon na kinabibilangan ng mga part-time na pandagdag, full-time na instruktor na wala sa isang tenure track at nagtapos na mga manggagawang mag-aaral — ay nagkakahalaga ng halos tatlong-kapat ng mga kawani ng pagtuturo sa mas mataas na edukasyon ngunit higit sa lahat ay hindi nakikita at mahina sa ekonomiya sa mga panahon ng krisis.

'Ang ipinapakita ng virus ... ay ang mga butas sa safety net at ang panlipunang tela ng ating bansa,' sabi ni Randi Weingarten, presidente ng American Federation of Teachers. 'Ang mga adjunct ay karaniwang may mataas na pinag-aralan na mga tao na ginagawa lamang itong suweldo sa suweldo.'